Szkoła dla “Chatki”

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ umieszczono ogłoszenie o bezpłatnym użyczeniu budynku dawnej szkoły podstawowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Od czasu przeniesienia podstawówki do budynku dawnego gimnazjum Gmina Nowy Targ bezskutecznie próbowała sprzedać dawną szkołę…

Facebook Comments