Zebranie sprawozdawczo-wyborcze LKS Spisz Krempachy

W niedzielę 6 lutego w remizie OSP Krempachy odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu LKS Spisz Krempachy za lata 2019-2021.

Spotkanie rozpoczął prezes LKS Spisz Krempachy Walenty Pietraszek, który zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 2. Sprawozdanie z działalności LKS,
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem,
 4. Udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej,
 5. Wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej.

Przewodniczącym zebrania został sołtys Józef Pietraszek, a protokolantem Tomasz Krzysztofek. Przed tymi czynnościami organizacyjnymi prezes LKS Walenty Pietraszek, przedstawiając zebranym sprawozdanie z działalności klubu za lata 2019-2021, wyjaśnił tytułem wstępu, że powodem niezwoływania zebrań w latach 2020 i 2021 były obowiązujące obostrzenia epidemiczne. Z tego samego powodu przedłużona została też kadencja obecnego zarządu. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że:

 • drużyna piłkarskich seniorów zakończyła rundę jesienną z 6. miejscem i 15 pkt. Rozegrano 11 spotkań. Jak zaznaczył prezes, optymalnym wynikiem byłoby utrzymanie się w górnej połowie tabeli, ale i zawalczenie o jak najwyższe miejsce,
 • trampkarze starsi w rundzie jesiennej, rozegranej w 10 meczach zajęli 3. miejsce z dorobkiem 16 pkt.,
 • młodziki po rozgrywkach w 14 kolejkach uplasowali się na  6. miejscu z dorobkiem 13 pkt.,
 • najmłodsze orliki swoją przygodę z piłką zaczną w sezonie wiosennym,
 • siatkarze nadal występują w zakopiańskiej amatorskiej lidze piłki siatkowej. Niestety, organizator rozgrywek zakończył sezon w 2020 r., po 7 spotkaniach, co dało krempaskim siatkarzom 3. miejsce i 12 pkt.

Po przedstawieniu wyników i sytuacji poszczególnych sekcji piłkarskich i sekcji siatkarskiej prezes LKS Walenty Pietraszek podkreślił, że mecze wciąż rozgrywane są na terenie starego boiska. Z poczynionych inwestycji wymienił m.in.: zadbanie o właściwą murawę boiska, zakup boksów dla piłkarzy, odmalowanie szatni i bramek oraz montaż piłkołapów. Wspólnymi kosztami z Urzędem Gminy Nowy Targ i radą sołecką zakupiona została też nowa kosiarka. – Frekwencja na treningach nie wygląda najgorzej, ale zawsze mogłaby być lepsza – zaznaczał w swoim sprawozdaniu prezes. Podkreślił przy tym, że seniorzy trenują zazwyczaj w soboty, drużyna młodzieżowa ma swoje treningi w tygodniu. A w sezonie zimowym zarówno piłkarze jak i siatkarze trenują na sali sportowej w Krempachach i sali sportowej w Nowej Białej.

Wśród bieżących starań LKS prezes Walenty Pietraszek wymienił wszystko to, co wiąże się z utrzymaniem właściwego stanu boiska, a więc: koszenie trawy, walcowanie murawy, zakup paliwa do kosiarki, konserwacja kosiarki, konserwacja bramek i inne. Cały czas uzupełniany jest też sprzęt sportowy. I tu zakupiono siatki do 2 dużych bramek, wykonano naciągi, wyremontowano małe bramki, zakupiono stroje sportowe, buty, piłki itd. Na koniec sprawozdania z działalności klubu prezes Walenty Pietraszek podziękował wszystkim działaczom i sponsorom: (Andrzejowi Tomaszkowiczowi, Danielowi Tomaszkowiczowi, Danielowi Grygusiowi, Kindze i Pawłowi Polakom oraz Piotrowi Pietraszkowi). Dziękował też Franciszkowi Mosiowi za koszenie trawy, Urszuli Sobalak za pranie strojów sportowych i wszystkim kibicom za ich obecność i wspieranie krempaskich drużyn. – Bo bez nich wszystko to nie miałoby sensu – zaznaczył.

Jednym z powodów zwołania tego zebrania było przedstawienia przez przewodniczącego komisji rewizyjnej Pawła Pacygę sprawozdania finansowego klubu za lata 2019, 2020 i 2021 (do wglądu w zarządzie LKS).

Rozliczenie przychodów i wydatków z poszczególnych lat przedstawił też zebranym skarbnik Franciszek Moś.  Po stronie tych pierwszych znalazły się m.in.: dotacje z Urzędu Gminy, pieniądze ze składek członkowskich, sprzedaż starej kosiarki, wpłaty z Festynu Krempaskiego, z “kapelusa” i z zabaw, dotacje od sponsorów i inne. Co do wydatków to po ich stronie znalazło się głównie: utrzymanie boiska, pranie strojów sportowych, zakup sprzętu sportowego, opłaty regulaminowe, wynagrodzenie instruktora i inne.

W toku dyskusji nad sprawozdaniem poruszono kwestię największej bolączki piłkarzy, tj. konieczności “zrobienia porządku” z szatniami i płytą właściwego (tj. nowego) boiska sportowego, które od czasu odebrania przez Gminę Nowy Targ robót związanych z kanalizacją w Krempachach, pozostaje nieużywane. I tu przewodniczący zebrania Józef Pietraszek zaapelował do wszystkich zawodników o uczestniczenie w zebraniach wiejskich i zebraniach Wspólnoty Urbarialnej, gdyż to one są właścicielami interesujących LKS terenów (gmina – boiska sportowego i urbar – szatni). Zaznaczył przy tym, że w kwestii przywrócenia boiska do jego poprzedniego stanu wniosek o kapitalny remont nawierzchni musi wpłynąć i zostać przegłosowany przez Radę Gminy Nowy Targ, a to wymaga i czasu i zachodu. Wśród innych sugestii płynących z sali znalazły się też: propozycja zarejestrowania klubu w KRS oraz organizowania zebrań sprawozdawczych co pół roku. Kwestią poddaną pod głosowanie i przyjętą jednomyślnie było natomiast podniesienie najniższej składki członkowskiej z 30 do 50 zł.

Najważniejszym punktem tego zebrania był jednak wybór nowego zarządu. Po wyłonieniu i przegłosowaniu wszystkich kandydatur jego skład przedstawia się następująco:

 • prezes – Adrian Sobolak,
 • I wiceprezes – Mirosław Kaczmarczyk,
 • II wiceprezes – Daniel Tomaszkowicz,
 • skarbnik – Piotr Pietraszek,
 • sekretarz – Tomasz Krzysztofek.

Komisję rewizyjną postanowiono utrzymać w tym samym składzie, tj.:

 • Paweł Pacyga,
 • Józef Łukasz,
 • Jacek Kaczmarczyk.

Na koniec nowy prezes Adrian Sobolak podziękował ustępującemu prezesowi Walentemu Pietraszkowi i ustępującemu skarbnikowi Franciszkowi Mosiowi za ich długoletnią pracę na rzecz klubu i obiecał dołożyć wszelkich starań, by pod jego zarządzaniem LKS Spisz Krempachy “ruszył”.

Facebook Comments