Na jakom pamiontke moje stawiajom…

W święto Zesłania Ducha Świętego, jak zwyczaj i tradycja nakazują, odbyło się w Krempachach tradycyjne ogrywanie moji. Zwyczaj ten staraniem zespołu Zielony Jawor reaktywowano przed kilkoma laty – ku uciesze i radości wszystkich.

Moje postawiono już wczoraj. Największy, liczący bez mała 20 m wysokości, stanął przy remizie we wsi. Dwa mniejsze – dla sołtysa i farara przed ich siedzibami.

– Może uda się nam kiedyś wrócić do pełnego ogrywania moji – takiego “od domu do domu” – podkreślała szefowa zespołu Maria Wnęk. – Krempachy są jednak duże i z takim zachodzeniem do wszystkich zeszłoby nam bardzo długo. Na razie pozostajemy więc przy takiej reprezentacyjnej formie… – tłumaczyła.

I mnóstwo było radości, gdy barwny, rozśpiewany korowód udał się w drogę do sołtysa, a potem na plebanię do księdza. Pieśń “Na jakom pamiontke moje stawiajom” co rusz przeplatała się z innymi spiskimi przyśpiewkami.

To jaka jest ta pamiontka? Ano jedyna i najważniejsza – posiadanie w domu dziywcyncia 🙂

Facebook Comments