Informacje ze spotkania sołtysów z władzami Gminy

We wtorek 19 stycznia odbyło się robocze spotkanie sołtysów z władzami Gminy Nowy Targ.

W pierwszej części obrad wziął udział Stanisław Nowak, dyrektor firmy FCC Podhale, która w bieżącym roku będzie realizować odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Targ oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami UG Nowy Targ.

Ważne informacje dla mieszkańców:

  • Na workach przyklejamy otrzymane nowe kody kreskowe (stare nie są odczytywane w systemie), tak jak do tej pory, gdy przed swoją posesją wykładamy większą ilość worków – przyklejać możemy jeden kod;
  • Odpady, do wyczerpania zapasów, można oddawać w workach z nadrukiem firmy Empol;
  • W przypadku uszkodzonych koszy, których stan nie pozwala na bezpieczne i zgodne z technologią ich opróżnienie, odbiorca odpadów powiadomi o tym właściciela, z sugestią by odpady zmieszane oddawać wtedy w czarnym worku. Można oczywiście na własny koszt zakupić nowy kosz;
  • Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowość segregacji, zapowiadane są kontrole. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie naruszenie zasad segregacji odpadów zostanie sporządzony stosowny protokół, a właściciel odpadów otrzyma tzw. żółtą kartkę. Skutkować to będzie pozostawieniem odpadów do następnego przejazdu i sprawdzeniemm czy segregację wykonano już prawidłowo. Gdy sytuacja się powtórzy właściciel otrzyma tzw. czerwoną kartkę, skutkującą naliczeniem za dany miesiąc podwójnej opłaty za odbiór śmieci;
  • Odpady wielkogabarytowe będą odbierane sprzed posesji, dotyczyć to będzie wyłącznie odpadów wyszczególnionych w załączonym do faktur grafiku odbioru śmieci. Pozostałe odpady można przez cały rok dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łopusznej, czynne w każdą sobotę w godzinach 8:00 – 12:00. Informacja o działalności PSZOK-u również została mieszkańcom dostarczona z fakturami za rok 2021;
  • Wstępna analiza wyników ważenia odpadów wywożonych z terenu naszej Gminy, na chwilę obecną nie daje podstaw, by obawiać się konieczności podniesienia stawki za odbiór odpadów w ciągu roku;
  • Jest jeszcze zbyt wcześnie, by z całą pewnością wyjaśnić sprawę odbioru folii z sianokiszonki. Rozwiązanie z roku 2020 było dobre, z rządowego programu skorzystało ponad 200 rolników, oddając do PSZOK-ów ponad 42 tony tego odpadu, jednakże Gmina do tej pory nie otrzymała zwrotu poniesionych nakładów. W każdym bądź razie odbiór folii będzie zorganizowany.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie spraw bieżących, dotyczących mieszkańców. Jan Smarduch, Wójt Gminy Nowy Targ oraz Marcin Kolasa, zastępca Wójta Gminy Nowy Targ, prosili o przekazanie Państwu kilku informacji:

Pierwszą sprawą jest organizacja akcji szczepień przeciwko koronawirusowi – jest to opisane w jednym z wcześniejszych artykułów.

Obecnie realizowany jest program montażu Odnawialnych Źródeł Energii, co w tej chwili dotyczy kotłów c.o., realnym terminem rozpoczęcia montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła, jest kwiecień bieżącego roku.

Są jeszcze wolne miejsca dla chętnych na instalację kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, UG zachęca do kontaktu w tej sprawie z Ekodoradcą.

Zostaliśmy również poinformowani o zamiarze uruchomienia Gminnego Programu Wymiany Kotłów, który wstępnie zakłada zwrot kosztów takiej inwestycji na poziomie 7 tys. zł. lub 75 proc. kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy nadal mają możliwość skorzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Jest to sprawa o tyle istotna, że kotły tzw. pozaklasowe będą mogły być używane tylko do końca roku 2022.
Docelowo w każdej miejscowości Gminy Nowy Targ zostaną zamontowane tzw. eko-słupki, pokazujące aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza.

Tekst: Grzegorz Guroś – sołtys Harklowej

Facebook Comments