Na bieżąco

Ludzie mogą stracić działki

Dokładnie taki obraz wyłania się wizji lokalnej projektowanej uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wprowadzającej całkowity zakaz budowania się w odległości mniejszej niż 25 m od rzeki. Protest w tej sprawie delegacja samorządowców z terenu […]

Na bieżąco

Sołtys protestował

W poniedziałek 25 marca delegacja sołtysów z gminy Nowy Targ z przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Parzygnatem i wicewójtem Marcinem Kolasą udała się do Krakowa, by protestować przeciwko projektowi korekty uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. […]

Na bieżąco

Petycja w sprawie Białki

Krempachy 15.03.2019 P E T Y C J A I. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Krempachy za pośrednictwem sołtysa wsi Krempachy, działając w imieniu i z upoważnienia mieszkańców . II. Miejsce zamieszkania osoby reprezentującej: p. […]