LKS

Zebranie sprawozdawcze LKS Spisz

W ostatnią sobotę marca w remizie OSP Krempachy odbyło się zebranie sprawozdawcze LKS-u Spisz za rok 2018. Spotkanie rozpoczął prezes LKS Walenty Pietraszek. Na protokolanta wybrano Tomasza Krzysztofka. A następnie głos zabrał Paweł Pacyga, który […]

Na bieżąco

Ludzie mogą stracić działki

Dokładnie taki obraz wyłania się wizji lokalnej projektowanej uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wprowadzającej całkowity zakaz budowania się w odległości mniejszej niż 25 m od rzeki. Protest w tej sprawie delegacja samorządowców z terenu […]

Na bieżąco

Franciszek Pietraszek – spotkanie przedwyborcze

ZAPROSZENIE Franciszek Pietraszek kandydat na sołtysa w najbliższych wyborach sołeckich serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, a szczególnie ludzi młodych na spotkanie przedwyborcze, podczas którego chce podzielić się spostrzeżeniami i propozycjami na rozwój Krempach Spotkanie otwarte w […]

Na bieżąco

Sołtys protestował

W poniedziałek 25 marca delegacja sołtysów z gminy Nowy Targ z przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Parzygnatem i wicewójtem Marcinem Kolasą udała się do Krakowa, by protestować przeciwko projektowi korekty uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. […]

Na bieżąco

Podziękowania – Asia Podczerwińska

Sołtys i Rada Ekonomiczna przy parafii w Krempachach w imieniu własnym, Rady Ekonomicznej, a także rodziców małej Asi pragnie złożyć wszystkim ofiarodawcom z Krempach serdeczne podziękowanie za bardzo wielkie wsparcie finansowe na rzecz potrzebującego, jakie […]

Na bieżąco

Petycja w sprawie Białki

Krempachy 15.03.2019 P E T Y C J A I. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Krempachy za pośrednictwem sołtysa wsi Krempachy, działając w imieniu i z upoważnienia mieszkańców . II. Miejsce zamieszkania osoby reprezentującej: p. […]

Na bieżąco

Kandydaci na sołtysa i do Rady Sołeckiej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu z dnia 18 marca 2019 roku  o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów i członków Rady Sołeckiej w wyborach do organów sołectwa Krempachy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. […]

Na bieżąco

Skład Sołeckiej Komisji Wyborczej

Wybory nowych władz sołectwa już 7 kwietnia. Znamy skład Sołeckiej Komisji Wyborczej.   Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 18 marca 2019 r.   w sprawie: powołania Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia […]

Wydarzenia

Film “Jezus” – zaproszenie

 Film JEZUS ani nie dostał Oscara, ani też nigdy nie był nominowany do tej nagrody. Żaden znany krytyk nie poświęcił mu znaczącej uwagi, żadne znane nazwisko nie ozdobiło jego czołówki. Inne fakty sprawiają, że tego […]