Kandydaci na sołtysa i do Rady Sołeckiej

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu
z dnia 18 marca 2019 roku

 o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów i członków Rady Sołeckiej w wyborach do organów sołectwa Krempachy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

 Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 5 czy § 20 ust. 6 Statutu Sołectwa Krempachy, określonego Uchwałą Nr XXXVII/401/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectw, Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów w wyborach do organów sołectwa Krempachy:

 

Kandydaci na Sołtysa:

1.Lorenc Józef, lat 32
2.Pietraszek Józef, lat 70
3.Pietraszek Franciszek, lat 62

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

1. Brzyzek Emanuel Michał, lat 43
2. Gryguś Bogdan Walenty, lat 40
3. Kaczmarczyk Franciszek, lat 55
4. Kaczmarczyk Mirosław Andrzej, lat 45
5. Krzysztofek Jaromir, lat 44
6. Lorenc Jan, lat 38
7. Łukasz Julian, lat 61
8. Łukasz Lucyna Elżbieta, lat 38
9. Pietraszek Walenty, lat 63
10. Tazik Józef Franciszek, lat 54

 

 

Przewodnicząca

                                                               Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu

 /-/ Beata Katarzyna Szewczyk

Facebook Comments