Zebranie sprawozdawcze OSP za 2018 rok

W sobotę 12 stycznia  w świetlicy remizy odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krempachach za 2018 rok. Wzięła w nim udział większość druhów z naszej jednostki oraz zaproszeni goście. Zebranie poprowadził prezes Józef Tazik, a sekretarzem wybrano radnego Józefa Lorenca.

Stan członków wynosi 59 w tym 3 honorowych, 5 wspierających i 17 kobiet z KDP. Przybyło 5 kobiet, zmarł druh Jan Tomaszkowicz, którego uczczono minutą ciszy. Przy OSP działa też prężnie orkiestra dęta.

W zawodach gminnych w Nowej Białej, tak mężczyźni jak i kobiety, zajęli wysokie 2. miejsca.  W zawodach wojewódzkich w Czarnym Dunajcu nasza drużyna kobieca zajęła zaszczytne 1. miejsce na 12 drużyn, przez co została zakwalifikowana do zawodów ogólnokrajowych. 28 – 29 kwietnia nasza jednostka brała też udział w zawodach na Słowacji.

W styczniu jednostka gasiła pożar w Nowej Białej, potem palące się pastwisku we Frydmanie. W lipcu powódź aż dwukrotnie zagrażała naszej miejscowości – wieczorem w centrum wsi,  a rano na ul. Nadmłynówka, gdzie rzeka Białka wylała kolejny raz.

Kurs KPP ukończyło 2 druhów, szkolenie podstawowe 10 druhów – w tym 4 kobiety. OSP Krempachy brało też udział w uroczystościach strażackich w Łapszach Niżnych. Ponadto jednostka obsługiwała uroczystości kościelne, sportowe, prowadziła pogadanki i pokaz sprzętu w szkołach.

Ze środków własnych i gminnych oraz Rady Sołeckiej zakupiono wyposażenie strażackie za kwotę 7 637 zł. Poczyniono też starania o przejęcie własności terenu wokół remizy, co jest wymogiem do jej rozbudowy.

Radny Józef Lorenc zaapelował też do zebranych o zastanowienie się nad wykorzystaniem budynku szkoły podstawowej do celów kulturalnych i socjalnych, gdyż budynek od lata tego roku będzie nieużywany i wystawiony przez Urząd Gminy Nowy Targ do sprzedaży.

W planie na obecny rok jednostka OSP ma zakup brakującego sprzętu p.poż, prowadzenie prelekcji w szkole, szkolenie młodzieży oraz służbę społeczeństwu w razie nagłej potrzeby spowodowanej żywiołami.

Specjalnie podziękowanie skierowano do byłego komendanta OSP, druha Józefa  Tomaszkowicza z USA, który przebywa na urlopie, za bezinteresowne organizowanie życia wśród Polonii i zbiórkę funduszy na potrzeby naszej jednostki.

Na tym zakończono cześć oficjalną, po której nastąpiła część gastronomiczna przygotowana przez żeńską grupę OSP.

12.01.2019 r.

Facebook Comments