Seniorzy – skarbnica wsi

Zaczęło się dostojnie – od obejrzenia przygotowanego przez Młody i Zielny Jawor występów. A skończyło na przyśpiewkach, tańcach i biesiadowaniu.

Tegoroczny Dzień Seniora odbył się w Wiejskim Domu Kultury w sobotę 12 stycznia. A wszystko za sprawą połączonych sił sołtysa wsi Józefa Pietraszka, współpracującej z nim Rady Sołeckiej, Związku Emerytów i Rencistów oraz Krystyny i Ryszarda Horników – sponsorów. Celem spotkania, podobnie jak w minionych latach, było podtrzymanie bożonarodzeniowej tradycji łamania się opłatkiem oraz śpiewania kolęd.

Seniorzy w każdym społeczeństwie to wartość bezcenna, bo to w tej grupie właśnie najmocniej zakorzeniona są: tradycja, lokalny dorobek kulturowy, godność, obyczajowość i tożsamość – podkreślał, witając przybyłych na spotkanie emerytów i rencistów, sołtys.

W toku dalszego swojego przemówienia bardzo mocny nacisk położył na rozwijanie i kultywowanie tradycji, gdyż – jak podkreślił – bez tego działania nadaje się ona tylko do muzeum, bo jest martwa.

A że fakt ten nie grozi raczej Krempachom, najlepiej widać było po 15-osobowej kapeli młodych skrzypków grających pod opieką Dominiki Trybuły, występom młodych gawędziarzy oraz popisom tanecznym tancerzy Młodego i Zielonego Jawora.

A kiedy już wszyscy podzielili się opłatkiem, ucałowali i wyściskali za wszystkie czasy, stało się i to, czego na początku życzył emerytom sołtys. Starsi panowie i panie zapomnieli o bolących biodrach, sztywnych stawach i spuchniętych kolanach. Bo… zaczęła się taneczna terapia ogólna 🙂

Facebook Comments