Życzenia od Ks. Proboszcza

Na Ten piękny czas naszego świętowania przyjmijcie życzenia:

Kochani Parafianie!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Oto dziś przenika nas wielka radość płynąca od Zmartwychwstałego. Szczęśliwy dom, w którym rozbrzmiewa prawda wielkanocnego poranka. Niech Was rozpromieni radość wypływająca z tajemnicy paschalnej. Niech wypełni Wasze serca i Waszych najbliższych. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy każdy mrok Waszej codzienności. Niech tegoroczna Wielkanoc przeżywana w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, będzie dla Was błogosławionym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem; spotkaniem przeżywanym w mocnej wierze, pewnej nadziei i głębokiej miłości. Niech Pan Zmartwychwstały Wam Błogosławi.

Tego życzy ks. Proboszcz wraz z Radą Ekonomiczną!

 

Vážení farníci!

KRISTUS vstal z mŕtvych!

Hľa, dnes sme naplnení veľkou radosťou, ktorá prúdi zo Zmŕtvychvstalého. Šťastný domov, kde sa ozýva pravda veľkonočného rána. Nech ste žiarení radosťou z veľkonočného tajomstva. Nech to naplní vaše srdcia a vašich blízkych. Nech svetlo slávneho vzkrieseného Krista rozptýli každú temnotu vášho každodenného života. Nech je tohtoročná Veľká noc, prežitá v tomto ťažkom období pre nás všetkých, pre vás požehnaným stretnutím so Zmŕtvychvstalým; stretnutie prežité v pevnej viere, istej nádeji a hlbokej láske. Nech vás žehná Vzkriesený Pán.

Toto povedal p. Pastor s Hospodárskou radou!

Facebook Comments