Zebranie parafialne – podsumowanie

Kolędą Bóg się rodzi.. rozpoczęto w niedzielę 13 stycznia w WDK coroczne zebranie parafialne.

Sekretarzem zebrania sala wybrała Marię Krzysztofek.  Sprawozdanie z działalności za 2018 r. wygłosił przewodniczący Ekonomicznej Rady Parafialnej i sołtys wsi Krempachy zarazem Józef Pietraszek.

Ze sprawozdania wynika, co następuje:

  1. Planowane prace remontowe w kościele św. Marcina oraz remont ogrodzenia utknęły w martwym punkcie z powodu wymogów dokumentacyjnych konserwatora zabytków, który wymaga rzeczy od nas niemożliwych, ale z dotacjami na takie remonty już nie jest hojny (40 %). Całość spraw remontowych z powodu zabytkowych kościołów oparta jest na ogromnych kwotach finansowych, których parafia nie posiada.
  2. W sierpniu wykonano remont sanitariatów przy salce katechetycznej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Firma kominiarska wykonała częściowy remont komina, który, jak się okazuje, jest nadal nieszczelny, brak mu też prawidłowej wentylacji grawitacyjnej. Całość prac remontowych na plebanii wyniosła 33.367 zł.
  3. Przy kościele św. Walentego wykonano opaskę kamienną wokół kościoła oraz zagospodarowano skarpę poza ogrodzeniem wzdłuż ul. Nadmłynówka/Pod Brzegiem.

Ogółem dochody parafii wyniosły ok. 146 tys. zł, wydatki zaś 120 tys. zł. Obecny stan kasy wynosi ok. 72 tys. zł. Rada Parafialna ma teraz dylemat, czy za tę kwotę wykonać kapitalny remont plebanii (dziurawy dach, właściwy remont komina, wymiana pieca grzewczego, wymiana instalacji C.O., który pochłonie grubo ponad 100 tys. zł.), czy przymierzać się do częściowego remontu walącego się ogrodzenia wokół kościoła św. Marcina, powiększenia zakrystii, wymiany instalacji elektrycznej i wymiany pieców grzewczych. Zebranie nie dało na te pytanie żadnej odpowiedzi, więc Rada sama musi zadecydować o kolejności robót.

Większość dyskusji zebrania poświęcono na to, jak ściągnąć od parafian zaległe składki kwartalne – od rodzin oraz na sprzątaczki i kwiaty. Rada Parafialna zaproponowała, by zresetować dłużnikom dług z poprzednich lat i zacząć rok od systematycznego płacenia składek, ewentualnie zaległe można odpracować przy pracach remontowych.

Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowe i wzorowe prowadzenie dokumentacji finansowej przez Radę Ekonomiczną. Pełna dokumentacja i sprawozdanie za rok 2018  dostępna jest w Radzie Parafialnej.

Ekonomiczna Rada Parafialna składa podziękowania za bezinteresowną pracę  na rzecz parafii dla Barbary i Karola Paluchów, Ryszarda Hornika, Piotra Długiego, Jakuba Grygusia  oraz wielu niewymienionym  parafianom, który nie szczędzili czasu i własnego sprzętu. Podziękowanie kierowane jest także do członków Rady Parafialnej  dla Walentego Brzyzka – kościelnego za sumienną pracę, KSM i Grupy Misyjnej, Scholi, prowadzącym modlitwy w tygodniu,  sprzątaczkom, redakcji gazetki “Echo Parafii”, grupie charytatywnej, organizacjom wiejskim; OSP, orkiestrze dętej, Zielonemu Jaworowi, WDK,  Tow. Słowaków, osobom noszącym baldachim, feretrony i chorągwie.

Specjalne podziękowania należą się krajanom z zagranicy a szczególnie z USA i Kanady,  za to że nadal czują się naszymi parafianami i hojnie wspierają nas finansowo.

Rada Parafialna przypomina o:

  • Porządku wokół mogił, pomników (zużyte znicze, kwiaty, trawa i inne śmieci) należą do właściciela miejsca pochówku.
  • Miejsce pod pomnik z podpiwniczeniem pozostaje jak poprzednio tj. 1000 zł dla 2 miejsc oraz 2000 zł dla 4 miejsc pochówku (grobowiec rodzinny). Miejsce pod nagrobek bez podpiwniczenia pozostaje, jak dawniej – 200 i 400 zł.
  • Opłata za korzystanie z kaplicy przedpogrzebowej wynosi 150 zł na jeden pogrzeb. Dla korzystających z innych parafii stawka wynosi 200 zł za jeden okres wynajmu.

Zebranie pomimo ostrej dyskusji zakończono zgodnie śpiewając kolędę Do hory do lesa.. Pomimo zaproszeń na zebranie przyszło tylko około 100 osób, a listę obecności podpisało około 90 parafian.

13.01.2018 r.

 

 

 

Facebook Comments