Ekodoradca w Gminie Nowy Targ: badania kamerą

W dniach od 04.03.2021 r. do 15.03.2021 r. Ekodoradca Gminy Nowy Targ będzie wykonywał nieodpłatnie badania budynków mieszkalnych na terenie gminy przy pomocy kamery termowizyjnej firmy Flir Systems model E50bx.

Termowizja to metoda badawcza, pozwalająca na zdalną i bezdotykową ocenę rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Moc promieniowania badanego obiektu zależy od jego temperatury, dlatego miejsca cieplejsze na obrazie widzialnym są jaśniejsze. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej budynku odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, a niska temperatura powierzchni może świadczy o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody. Zapisany w ten sposób obraz nazywany jest termogramem na którego podstawie wykonywany jest raport.

Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki cieplne i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu pozwalają na precyzyjną i kompleksową ocenę stanu izolacji termicznej budynku i stopień jej zawilgocenia.

Pomiary kamerą, najlepiej jest wykonać przy pełnym zachmurzeniu w godzinach wczesnorannych lub późno w nocy.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych wykonaniem pomiarów zapraszamy do złożenia formularza za pomocą e-maila, na adres: ekodoradca@ugnowytarg.pl. Liczba zapisów jest ograniczona. Konkretny termin pomiaru kamerą termowizyjną wyznaczy Ekodoradca po wcześniejszej rozmowie telefonicznej z osobami zainteresowanymi.

Badania kamerą termowizyjną będą wykonywane w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.

d73ceae354

 

Facebook Comments