Bez kategorii

O Dekalogu

Wszyscy doskonale wiemy, czym jest Dekalog (gr. deka – 10, logos – słowo), chociaż w Biblii przedstawia się go w innej formie niż w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Tekst Dekalogu został zachowany w dwóch wersjach: 1) […]

Wydarzenia

Jezus, Najwyższe Imię

«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.  Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.  Będzie panował nad […]

Wydarzenia

Imię Boga w Piśmie Świętym

Chrześcijanie wszystkich wyznań mówią o nim Ojciec, Wszechmogący, Najwyższy, Miłosierny, Stwórca, Abba, etc. Wiemy z Pisma Świętego, że Żydzi również posługiwali się słowami takimi jak: Adonai (Pan), Elohim (Bóg), El Szaddaj (Bóg Wszechmogący), El Elion […]

Wydarzenia

Niedziela Palmowa

Uroczyste odczytanie opisu Męki Pana Jezusa i tradycyjne poświęcenie przyniesionych do kościoła palm. Z tym kojarzy nam się Niedziela Palmowa… Święto to zostało ustanowiono na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczyna okres przygotowania duchowego […]

Wydarzenia

Jak czytać Pismo Święte?

Czytając Pismo Święte, my – chrześcijanie żyjący w XXI wieku, często zadajemy sobie wiele pytań. Nie rozumiemy, dlaczego historie przedstawione na kartach Biblii są nieraz pełne przemocy i nie możemy pojąć w pełni niektórych wyrażeń. […]

Intencje

Niedziela Palmowa – intencje

NIEDZIELA, 28 marca       VI Niedziela Wielkiego Postu / Niedziela Palmowa/ 7.30sł.              + Jan Kaczmarczyk 3-ca śmierci, żona Maria 900 pl.              + Paweł Paluch rocznica śmierci 10 30 sł.           Dziękczynna. O zdrowie i bł. […]