Odbiór odpadów wielkogabarytowych w sobotę 13 marca

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w sobotę 13 marca.

Odpadów wielkogabarytowych nie zwozimy już na parking przy remizie OSP, tylko wystawiamy je w dniu zbiórki przed posesją do drogi publicznej.

Odbierane będą: stare meble, plastikowe meble (np. krzesła ogrodowe, wanienki dla dzieci), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, duże zabawki, duży sprzęt sportowy (np. rowery).

Niestety, znaczna część odpadów, które dotychczas odbierano w ramach tej zbiórki została wykluczona. Odpady te będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łopusznej, czynne w soboty w godz. 8:00 – 12:00.

Odpady przyjmowane w PSZOK-ach:

  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony (za wyjątkiem opon z ciągników, maszyn rolniczych i przemysłowych, samochodów ciężarowych),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
Facebook Comments