Szkołę sprzedam

Podczas gdy jedne szkoły wymagają remontu lub rozbudowy, inne stanowią “kłopot” i zdaniem gminy trzeba je sprzedać. Tak jak dawną krempaską podstawówkę.

I na nic były propozycje, by w murach niepotrzebnej już szkoły zrobić dom starców, ośrodek pomocy społecznej czy inną tego typu instytucję. Podczas ostatniego zebrania wiejskiego wójt nie pozostawił złudzeń – gminy na utrzymanie tego budynku nie stać.

Przypomnijmy, po ostatniej reformie oświaty, w wyniku której zlikwidowano gimnazja, szkołę podstawową przeniesiono do budynku po dawnym gimnazjum, a zlokalizowany w centrum wsi budynek opustoszał. Wartość zmodernizowanej w latach 2001-2002 placówki Urząd Gminy Nowy Targ wycenia na 1,5 mln zł.

A jak wycenić wspomnienia???

 

Facebook Comments