Zebranie parafialne – ustalenia

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Ekonomicznej Parafii –  sołtys wsi Józef Pietraszek, na protokolanta wybrano Monikę Pacygę, w spotkaniu uczestniczył też ks. proboszcz Zbigniew Ścisłowicz i pozostali członkowie rady.

Tradycyjnie już obrady zapoczątkowano kolędą. Po powitaniu wszystkich przybyłych przewodniczący zebrania Józef Pietraszek przystąpił do przedstawienia przybyłym sprawozdania z działalności Rady Ekonomicznej Parafii za rok 2023, wcześniej nadmienił jednak, że miniony rok – w przeciwieństwie do lat poprzednich – nie obfitował w konkretne, dające się zauważyć prace, bo skupiono się na gromadzeniu dokumentacji w sprawie remontu poszycia dachowego kościoła pw. św. Marcina oraz pozyskaniu dofinansowania na ten cel. I tu największe dofinansowanie w kwocie przeszło 676 tys. zł udało się pozyskać za sprawą byłej poseł na Sejm RP Anny Paluch z rządowego programu odbudowy zabytków sakralnych.

– Z przyznanego nam wcześniej dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 170 tys. zł musieliśmy więc zrezygnować, bo nie można łączyć kilku tych źródeł – podkreślał sołtys. W toku swojego dalszego wywodu przewodniczący rady tłumaczył, że w międzyczasie nadarzyła się okazja na całkowitą zmianę pokrycia dachowego i jego wzmocnienie, a także pomysł, by przed koniecznym już niedługo malowaniem wnętrza kościoła wymienić instalację elektryczną oraz założyć instalację antywłamaniową i p.poż. – Jak zrobimy stosowną dokumentację, będziemy mogli starać się i na te cele o dalsze dofinansowanie – tłumaczył przewodniczący rady. I tu zaapelował do wszystkich o sumienność w płaceniu ustalonych składek. – Te pieniądze nie są potrzebne nam jako radzie, ale tym naszym zabytkowym kościołom – podkreślał. Kolejnym punktem tego zebrania parafialnego było przedstawienie przybyłym dochodów i rozchodów Rady Ekonomicznej Parafii oraz wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Franciszka Pacygi, który nie wniósł zastrzeżeń do sposobu prowadzenia rozliczeń rady. Na koniec Józef Pietraszek zaprezentował zebranym szczegółowe zestawienie wszystkich prac wykonanych przy obu kościołach oraz plebanii w latach od 2004-2019. Ilość tego, co udało się dokonać, była naprawdę imponująca! – Nic byśmy jednak nie zrobili, gdyby nie wasze składki i życzliwość naszych rodaków zza Wielkiej Wody. Wszystkim razem i każdemu z osobna składamy serdeczne Bóg zapłać! Po wystąpieniu przewodniczącego rady było wystąpienie członka Rady Ekonomicznej Piotra Długiego, który poinformował przybyłych o swojej rezygnacji z prac na rzecz rady. A rozliczając się z dwóch lat swojej działalności w radzie, wymienił, co dla parafii. Były to m.in.: transmisje Mszy świętych na youtube, wymiana lamp na ledowe, wymiana projektora w kościele, obniżenie zużycia energii elektrycznej poprzez założenie fotowoltaiki i inne – słowem to, co miało wspólnego z elektryką, a dotyczyło kościoła czy parafii. Ostatnim punktem tego zebrania była dość żywiołowa dyskusja. A tyczyła się takich spraw, jak proporcje Mszy św. w języku polskim do Mszy św. w języku słowackim. Ostatecznie przegłosowano, by wszystko zostało tak, jak jest. Wpłynął też wniosek ze strony radnego gminy Józefa Lorenca, by wyznaczyć miejsca parkinkgowe przy kościele pw. św. Marcina. A korzystając z rekordowej frekwencji przybyłych na zebranie mieszkańców Krempach, sołtys Jóżef Pietraszek poruszył też kwestię rozrysowania przejść dla pieszych na ul. Długiej i Kamieniec (w rejonie sklepu Kingi Polak). Zebranie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem kolędy.
Facebook Comments