Zebranie parafialne – ustalenia

W czwartek 6 stycznia, w święto Trzech Króli w Wiejskim Domu Kultury odbyło się zebranie parafialne podsumowujące rok 2021.

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Ekonomicznej Parafii –  sołtys wsi Józef Pietraszek, na protokolanta wybrano Marię Krzysztofek, w spotkaniu uczestniczył też ks. proboszcz Zbigniew Ścisłowicz.

Tradycyjnie już obrady zapoczątkowano kolędą. Po powitaniu wszystkich przybyłych, wśród których znaleźli się m.in.: kierowniczka WDK Maria Krzysztofek, przewodnicząca Towarzystwa Słowaków Monika Pacyga, kapelmistrz Zbigniew Mosz i prezes Wspólnoty Urbarialnej Dariusz Kalata, wybrany na przewodniczącego zebrania Józef Pietraszek przystąpił do przedstawienia przybyłym sprawozdania z działalności Rady Ekonomicznej Parafii za rok 2021.

Na początku wyjaśnił zebranym, że kadencja obecnej rady upłynęła już w 2020 r., ale przez wzgląd na panujące obostrzenia i mając na uwadze potrzebę dokończenia rozpoczętych prac, zdecydowano nie zwoływać w styczniu 2021 r. zebrania parafialnego i przedłużyć kadencję obecnej rady.

Sprawą, która leżała i leży na sercu wszystkich zebranym, jest niepłacenie ustalonych od rodziny składek parafialnych lub ich nieterminowe regulowanie. I tu Józef Pietraszek mocno podkreślał, że to, co udało się w minionym roku w parafii zrobić, to zasługa tych, którzy poczuwają się do obowiązku i składki płacą. – Niepłacenie nie jest bynajmniej kwestią tego, że ktoś nie ma pieniędzy, bo zalegający do biednych nie należą – ubolewał. Sporo czasu przewodniczący Rady Ekonomicznej Parafii poświęcił też na napiętnowanie – jak to określił – “wolnej amerykanki” na krempaskim cmentarzu, a konkretnie na niezgłaszanie chęci położenia pomnika na grobie, który przez długie lata był tylko mogiłą. – Na pewno ważnym zadaniem dla wybranej dziś nowej Rady Ekonomicznej będzie opracowanie regulaminu cmentarza – podkreślał Józef Pietraszek.

Kolejnym punktem wystąpienia przewodniczącego było przestawienie sprawozdania z działalności rady za rok 2021. I tak w minionym roku dokończono remont ogrodzenia wokół kościoła parafialnego, udało się też domknąć kwestię montażu na plebani 2 szt. pomp ciepła, wyremontowano także główne drzwi wejściowe do kościoła i babiniec. Po wymienieniu tych prac przewodniczący przystąpił do przedstawienia dochodów i wydatków parafii (do wglądu w księgach Rady Ekonomicznej Parafii) i podziękowania wszystkim tym, którzy – czy to dobrą radą, ofiarą, czy społeczną pracą działają na rzecz całej parafii. I tu wśród wymienionych parafian znaleźli się, m.in.: Barbara i Karol Paluchowie, Piotr Długi, kościelny Walenty Brzyzek oraz pracujący przy ogrodzeniu kościoła: Jan Kaczmarczyk, Wiesław Łukasz, Jakub Gryguś i Grzegorz Tomaszkowicz. Przewodniczący w osobnym słowie podziękował też OSP, Krempaskiej Orkiestrze Dętej, zespołowi Zielony Jawor, Kołu Gospodyń Wiejskich, psalmistkom, organistce, paniom sprzątającym, wszystkim niosącym chorągwie i feretrony w strojach regionalnych oraz Krystynie Waniczek, prowadzącej stronę internetową Krempach. Najważniejsze podziękowania zostawił jednak na koniec. A te – jak można się było spodziewać – trafiły do ks. proboszcza! Po wystąpieniu Józefa Pietraszka przewodniczący Komisji Rewizyjnej Franciszek Pacyga stwierdził, że podległa mu komisja nie wnosi uwag do sposobu prowadzenia ksiąg rady.

W toku dyskusji i wolnych wniosków administrator Wirtualnego Cmentarza Franciszek Pacyga postulował o uporządkowanie cmentarza parafialnego – tak, aby pochówki prowadzić “z jednej, a nie z każdej strony”. Był też wniosek o zrobienie w wydzielonej części cmentarza czegoś na kształt “ściany pamięci”, do której mogłyby być przyczepiane tabliczki ze starych, zlikwidowanych grobów. Pod głosowanie poddano 2 sprawy:

  • podniesienie miesięcznego uposażenia kościelnego – zgoda,
  • podniesienie opłaty za kaplicę przedpogrzebową ze 150 do 200 zł – zgoda.

Lwią część tego zebrania stanowiła jednak kwestia wyboru nowej Rady Ekonomicznej Parafii oraz sposobu i miejsca głosowania. Najpierw dywagowano nad tym, by karty do głosowania dostarczyć do wszystkich domów tak, aby mogli zagłosować także nieobecni. Ostatecznie zdecydowano jednak przeprowadzić wyboru od razu. I tu pojawiły się z sali głosy, by na kolejną kadencję pozostała jednak dotychczasowa rada, bo “po co psuć coś, co jest dobre”. Wobec braku sprzeciwu ze strony obecnych na sali członków rady, uznano to rozwiązanie za właściwe, przy czy sołtys Józef Pietraszek zaapelował, by zasilić skład o 3 młodsze osoby. – Wszyscy jesteśmy już starsi i trzeba by było myśleć o wymianie pokoleniowej – podkreślał.  Wśród kandydatów, których zaproponowano do uzupełnienia składu rady znaleźli się: Piotr Długi, Monika Pacyga, Zbigniew Mosz, Lucyna Łukasz, Jakub Gryguś i Józef Kalata.

Na wniosek formalny Piotra Długiego, który to wniosek poparło 19 zebranych, przeprowadzono tajne głosowanie. Nad jego poprawnością czuwała powołana na tę okoliczność Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodnicząca – Helena Kaczmarczyk, Dominik Surma, Paweł Surma, Jan Lorenc i Krzysztof Pająk. Po podliczeniu wszystkich oddanych głosów skład dotychczasowej rady uzupełnili: Piotr Długi, Zbigniew Mosz i Monika Pacyga. Ostatecznie w Radzie Ekonomicznej Parafii pw. św. Marcina w Krempachach zasiadają:

  • Józef Pietraszek,
  • ks. Zbigniew Ścisłowicz,
  • Julian Łukasz,
  • Franciszek Moś,
  • Jan Kaczmarczyk,
  • Piotr Długi,
  • Monika Pacyga,
  • i Zbigniew Mosz.

Zadania na 2022 r. dla nowo wybranej rady to, m.in. malowanie i remont dachu na kościele p.w. św. Marcina, gdyż kryjące go gonty mają już 40 lat i przy większych ulewach widać od spodu, że przeciekają.  Bolączką jest także ciasna zakrystia. – Niestety na wszystkie te prace musimy mieć zgodę konserwatora zabytków, a to nie będzie łatwe – zaznaczał Józef Pietraszek. Zdaniem sołtysa równie naglącą sprawą jest także remont ołtarza w kościele p.w. św. Walentego.

Zebranie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem kolędy. Frekwencja wyniosła 145 osób.

Zdjęcia: Franciszek Pacyga

Facebook Comments