Kurs sędziowski – ogłoszenie

Taka oto prośba wpłynęła do naszej redakcji:

W imieniu zarządu Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej zwracam się z prośbą o opublikowanie na łamach naszego portalu informacji odnośnie organizowanego przez Nas kursu na sędziego piłki nożnej.  Spotkanie organizacyjne obędzie się: 31.01.2020 o godz. 18:00 na stadionie NKP Podhale przy ul. Kolejowej 161. 

Chętni proszeni są o zgłaszanie do kolegi sędziego  d/s szkolenia KS PPPN   kol. Daniela Zygmonda tel. 506 727 395 lub e-mailowo: dzygmond@gmail.com

 Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu:
– dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata); (po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
– podanie o zakwalifikowanie na kurs; (po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
– ankieta kandydata; (po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
– dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;
– oświadczenie o niekaralności; (po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór)
– zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;( po zgłoszeniu kandydat otrzyma wzór).

  Wymagania:
– wiek od 16 do 40 lat;
– zamieszkanie w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim.

___________

Szczegółowe informacje:
tel. 506 727 395
e-mail: dzygmond@gmail.com

Facebook Comments