Zebranie sprawozdawcze z działalności OSP w Krempachach za 2019 r.

W sobotę 11 stycznia odbyło się planowe zebranie sprawozdawcze OSP za 2019 r.

Za stołem prezydialnym zasiedli członkowie zarządu oraz zaproszeni goście: sołtys wsi Józef Pietraszek, który prowadził zebranie oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – Jan Kuczkowicz. Sprawozdanie z działalności oraz wyniki finansowe zreferował naczelnik OSP Józef Tazik. Zebranie rozpoczęto minutą ciszy za zmarłych druhów.

Ze sprawozdania wynika, że stan członków na koniec 2019 r. wynosi ogółem 55 osób, w tym: 3 honorowych, 5 wspierających i 15 kobiet z KDP. Przybył 1 członek. Sekcja mężczyzn odbyła w 2019 r. 12 ćwiczeń szkoleniowych, a sekcja kobiet 22. A zawody sportowo-pożarnicze odbyły się:

 • 7 lipca w Rogoźniku (1. miejsce kobiet, 2. miejsce mężczyzn),
 • 14 lipca na Słowacji (1. miejsce kobiet),
 • 15 września – Powiatowe Zawody w Czarnym Dunajcu (1. miejsce kobiet, 5. miejsce mężczyzn),
 • 30 sierpnia – 1 września – XV Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Polanicy-Zdroju (2. miejsce kobiet i rekord Polski w bojówce)
 • 20 października – manewry w Harklowej.

Działań ratowniczo-gaśniczych w 2019 r. było 3. (pożary w Dębnie i Łopusznej oraz wypadek drogowy w Krempachach). Poza tym jednostka odnotowała 25 tzw. wyjazdów gospodarczych i szkoleniowych.

Krempascy strażacy brali też udział w uroczystościach strażackich w innych miejscowościach: poświęceniu samochodu w Gronkowie, 110-leciu w Szlembarku i poświęceniu samochodu w Łapszance. Tradycyjnie nie ominęły jej też imprezy religijne i sportowe oraz prelekcje w szkole i przedszkolu.

Sprzęt, o który w 2019 r. OSP Krempachy się wzbogaciła, to m.in.: ubrania koszarowe dla kobiet, ubrania wyjściowe, radiotelefon i akumulator do lublina, 2 szt. wężów ssawnych, aparaty ODO, koszulki polo (50 szt.) i piła do betonu.

W dyskusji i wolnych wnioskach omówiono m.in:

 • Za wygrane zawody nasza OSP otrzymała kwotę 10 tys. zł, którą w całości przeznaczono na zakup umundurowania jednak do dnia dzisiejszego nie zrealizowano z powodu braku w hurtowniach. Zamówienie ma być zrealizowane do połowy br.
 • Sołtys prosi komendę powiatową o pomoc w przepychance biurokratycznej i wydania zezwoleń z Wodami Polskimi dotyczące regulacji wiejskiego potoku i remontu zastawek p. poż.
 • Zachodzi potrzeba przeanalizowania przez włodarzy i mieszkańców wsi dotyczące aktu własności terenu budynku remizy oraz jej bliskiego sąsiedztwa.
 • Z powodu przeciekania dachu remizy, należy podjąć starania o malowanie zadaszenia.
 • Strażacy wnioskują o wykupienie /przejęcie części budynku szkoły idącej na sprzedaż dla potrzeb socjalnych straży i orkiestry. Obecny budynek remizy wnioskują w całości przeznaczyć na część garażową.
 • Kapelmistrz strażackiej orkiestry zdał sprawozdanie w działalności z której wynika, że orkiestra koncentruje się na występach u siebie i wystąpiła w uroczystościach kościelnych 16 razy, wiejskich 2 razy, pogrzebach zmarłych 6 razy, poza wsią 2 razy. W ostatnich dwóch latach ze składu ubyło 9 osób, które nie ma kim zastąpić. Kurs nauki młodzieży jest kontynuowany, który to finansuje GOK w Łopusznej ale nauka ucznia wymaga kilka lat pracy. Z powodu trudności zebrania składu orkiestra nie wystąpiła na powiatowych przeglądach orkiestr.
 • Naczelnik straży odniósł się do niewłaściwej postawy najmłodszych druhów, które miało miejsce na imprezach strażackich, niemające pokrycia pomówienia oczerniają najstarszych druhów i przynoszą niewłaściwy obraz strażackiej społeczności.

Na tym zakończono część oficjalną zebrania po której nastąpiła tzw. gościna czyli poczęstunek przygotowana przez żeńską część straży pożarnej.

Zdjęcia Franciszek Pacyga, opracowanie tekstu: Franciszek Pacyga i Krystyna Waniczek

Facebook Comments