„Sztuka z matematyką w tle” podsumowanie projektu grantowego mPotęga

Od września do grudnia Szkoła Podstawowa w Krempachach realizowała projekt „Sztuka z matematyką w tle” dofinansowany przez Fundację mBanku. Projekt adresowany był dla uczniów klas VII-VIII.

W trakcie trwania projektu uczniowie dowiedzieli się co to jest parkietaż, jakie są rodzaje parkietaży, gdzie możemy spotkać parkietaże, wspólnie utrwalali wiadomości dotyczące własności wielokątów. W zespołach poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Ile istnieje parkietaży platońskich? oraz tworzyli parkietaże zbudowane z co najmniej dwóch różnych wielokątów foremnych. Uczestnicy projektu budowali parkietaże przy pomocy programów komputerowych, modyfikowali i przekształcali według własnego pomysłu tesselacje udostępnione w programie GeoGebra oraz tworzyli parkietaże z dostępnych figur geometrycznych. Były to trójkąty, czworokąty, pięciokąty oraz wielokąty foremne. Uczniowie wykazali się kreatywnością. Powstało wiele ciekawych parkietaży.

W listopadzie zorganizowaliśmy rodzinne rozwiązywanie zagadek matematycznych. Uczestnicy projektu razem ze swoimi rodzicami i rodzeństwem spotkali się w szkole, aby wspólnie rozwiązać różnego rodzaju zagadki matematyczne. Motywem przewodnim escape room’u było Święto Niepodległości. W związku z dużą liczbą osób uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i pracowali w dwóch salach.  Zespoły rozpoczęły pracę od przeczytania listu zostawionego przez marszałka Piłsudskiego. Następnie każdy zespół musiał odszukać w sali ukryte koperty ze swoim symbolem i rozwiązać zadania z każdej z kopert. Uczniowie i ich rodziny zmagali się m.in.  z zadaniami dotyczącymi własności figur geometrycznych, pól wielokątów, poszukiwali nazw wielokątów, zamalowywali kod qr i następnie odczytywali ukrytą pod nim wiadomość. Po rozwiązaniu wszystkich zadań uczestnicy zabawy odkrywali swoją cyfrę do kłódki wpisując liczby uzyskane w zadaniach do podanych wzorów. Ważne była w tym miejscu kolejność wykonywania działań. Uczniowie z entuzjazmem przekręcali liczby w kłódkach. Na otwarciu skrzyń jednak nie skończyła się nasza zabawa ponieważ czekały tam kolejne koperty z zagadkami. Tym razem zadnia połączone były z historią. Rodziny m.in. odczytywały kody qr i zapoznawały się z życiorysami postaci ważnych dla niepodległości Polski,  układały chronologicznie wydarzenia i odczytywały zakodowaną wiadomość, poszukiwały niewiadomych i wykonywały działania matematyczne. Wyznaczenie cyfry do krypteksu wiązało się znowu z podstawieniem otrzymanych rozwiązań do wzoru i wykonanie działań. Wielkimi brawami zostało nagrodzone odczytanie hasła zakodowanego na krypteksie. Hasło to pozwoliło nam otworzyć  tajną wiadomość od marszałka Piłsudskiego.

W grudniu po raz kolejny spotkaliśmy się na wieczornym rozwiązywaniu zagadek w ramach projektu. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Zadaniem grup było odnalezienie zaginionego przepisu na pierniki świąteczne, bez którego Święty Mikołaj nie mógł wyruszyć w podróż i dostarczyć w święta prezenty. Uczniowie rozwiązywali zadania, w których wykorzystywali umiejętność wykonywania działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, odczytywania i zaznaczania punktów w układzie współrzędnych,  znajomość wzorów na pola figur i ich własności, umiejętność logicznego rozumowania i wnioskowania. Bezbłędnie odczytywali zakodowane informacje i kodowali. Tym razem wskazówki i zadania znajdowały się w różnych salach na pierwszym piętrze, oraz ukryte były w różnych miejscach na korytarzu. Dotarcie do tych miejsc wymagało wcześniejszego rozwiązania zadań i właściwego odczytania wskazówek. Ostatnia wskazówka, której odczytanie wymagało połączenie wskazówek uzyskanych przez wszystkie grupy, doprowadziła uczniów do pudełka z zaginionym przepisem i słodyczami od Mikołaja.

Na ostatnich zajęciach uczniowie przygotowywali prezentacje podsumowujące projekt. Zorganizowany został również konkurs na najciekawszy parkietaż. I miejsce w konkursie zajęła Julia Śpiewak z klasy VIII, II miejsce Tomasz Pietraszek z klasy VII i III miejsce Roksana Pietraszek i Emilia Długa z klasy VIII.

Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu zakupione zostały nagrody dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, drukarkę wielofunkcyjną, laminator A3, zestaw magnetycznych przyborów geometrycznych oraz cyrkiel magnetyczny.

Realizowany projekt pokazał, że matematyka nie jest taka straszna i można uczyć się jej przez zabawę, rozwijając kreatywność oraz umiejętność logicznego myślenia.

Projekt zakończył się, ale wiele działań będziemy kontynuować w przyszłym semestrze. Już w maju przystąpimy do kolejnej edycji konkursu grantowego, gdyż mamy pomysły na kolejne ciekawe inicjatywy.

Informacje o działaniach w ramach projektu znajdują się na stronie szkoły.

Tekst i fot. Joanna Krzysztofek

Facebook Comments