Kanalizacja – wrzesień

We wrześniu firma Machnik praktycznie zakończyła I etap budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w Krempachach.

Wykonała asfaltowanie dróg ulic: Kamieniec, Szkolnej k/szkoły, Na Łazy i Słonecznej. Wykonała też remonty zniszczonych ogrodzeń, przejazdów, wjazdów, chodników i przylegającego terenu do poszczególnych gospodarstw.

My, mieszkańcy z niecierpliwością oczekujemy na rozruch i uruchomienie oczyszczalni ścieków oraz podłączenia poszczególnych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. Oczekujemy też na niezwłoczne wykonanie II etapu kolektora na ulicy Długiej.

Mieszkańcy ulic Na Równi i Nadmłynówka apelują do włodarzy gminy Nowy Targ o podjęcie wszelkich starań w celu wykonania kolektora także na tych ulicach w sensownym czasie.

Tekst i zdjęcia: Franciszek Pacyga

Facebook Comments