Wiesław Parzygnat vs Grzegorz Adamczyk

Wybory samorządowe już 7 kwietnia. O stanowisko wójta gminy Nowy Targ ubiega się dwóch kandydatów – zastępca wójta Wiesław Parzygnat oraz nieznany dotąd publicznie Grzegorz Adamczyk. Obaj zaprezentowali swoje kandydatury na niedzielnym zebraniu wiejskim.

Wiesław Parzygnat jest już dobrze znany z działalności samorządowej. Przez 21 lat był radnym (2002-2023), przez 17 lat przewodniczącym Rady Gminy Nowy Targ (2006- 2023). Jednocześnie przez 19 lat był sołtysem Pyzówki. Od zeszłego roku, po odejściu Marcina Kolasy z urzędu gminy, został wicewójtem. Jest też wiceprezesem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP. Na swoim koncie ma długoletnią pracę w Nowotarskiej Telewizji Kablowej i kierownictwo w Biurze LGD Spisz Podhale.

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) na wydziale prawa i administracji (kierunek administracja). Skończył też studia podyplomowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (Wyższa Szkoła Zawodowa), audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (Uniwersytet Śląski), prawo zamówień publicznych z certyfikatem zawodowym Prezesa PZP (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Ma 54 lata. Jego żona Agata jest nauczycielką w Zaskalu. Mają troje dzieci.

W zbliżających się wyborach jest kandydatem Komitetu Wyborczego “Samorządność Wiejska”, z którego wcześniej startował Jan Smarduch. Kandydują z niej na radnych ci, którzy już takie doświadczenie w radzie gminy mają – w Krempachach takim radnym jest Józef Lorenc.

Grzegorz Adamczyk ma 39 lat. Od 20 lat pracuje w hurtowni instalacji sanitarnych w Nowym Targu, od siedmiu jest tam kierownikiem. Ma wykształcenie średnie ogólnokształcące. Jego nazwisko pojawiło się pierwszy raz w zeszłym roku podczas wyborów na sołtysa w Pyzówce. Przyznaje, że dotychczas nie udzielał się społecznie. Podkreśla też, że nie ma zaplecza partyjnego, nigdy w żadnej partii nie był.

Pochodzi z Ludźmierza i tam – jak podkreśla – posiada dom rodzinny, w którym jest zameldowany. Mieszka z rodziną w Pyzówce, skąd jest jego żona, która jest nauczycielką. Ma dwójkę dzieci.

Startuje z KWW “Grzegorza Adamczyka Wspólna Przyszłość”. Twierdzi, że gminę trzeba odmłodzić i takie właśnie osoby znajdują się na jego liście wyborczej – W Krempachach jest to Franciszek Pietraszek.

Obaj pretendenci do fotelu wójta gminy Nowy Targ w niedzielę 3 marca poprosili mieszkańców Krempach o poparcie. Najpierw głos zabrał Grzegorz Adamczyk, który powiedział kilka słów o sobie, powołując się na swój 20-letni staż w branży grzewczej – Niektórzy z was na pewno mnie znają – przekonywał. Dłuższą prelekcję, już po zakończeniu zebrania wiejskiego, wygłosił do przybyłych Wiesław Parzygnat. Nawiązał do takich ważnych dla mieszkańców spraw, jak: remont wodociągu wiejskiego, modernizacji szatni na boisku sportowym, podniesienia kubatury budynku remizy OSP, forsowania remontu dróg powiatowych, wykonania ścieżki rowerowej obok oczyszczalni ścieków w stronę Frydmana, wymiany oświetlenia na LED w całej gminie, poszerzenia komunikacji gminnej (łączność autobusowa z Bukowiną Tatrzańską), dotacji do fotowoltaiki i wymiany pieców, planu zagospodarowania przestrzennego, programów aktywizujących młodzież i seniorów, remontu placu zabaw, opieki ośródka zdrowia itp. – Rekomenduję, byście w nadchodzących wyborach postawili Państwo na doświadczenie – przekonywał Wiesław Parzygnat.

Facebook Comments