Wydarzenia

Zebranie parafialne – ustalenia

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Ekonomicznej Parafii –  sołtys wsi Józef Pietraszek, na protokolanta wybrano Monikę Pacygę, w spotkaniu uczestniczył też ks. proboszcz Zbigniew Ścisłowicz i pozostali członkowie rady. Tradycyjnie już obrady zapoczątkowano kolędą. Po powitaniu […]

Wydarzenia

Zebranie parafialne – ustalenia

W niedzielę 5 stycznia w Wiejskim Domu Kultury odbyło się zebranie parafialne podsumowujące rok 2019. Zebranie otworzył przewodniczący Parafialnej Rady Ekonomicznej –  sołtys wsi Józef Pietraszek, na protokolanta wybrano Annę Krzysztofek, w spotkaniu uczestniczył też […]

Wydarzenia

Zebranie parafialne – podsumowanie

Kolędą Bóg się rodzi.. rozpoczęto w niedzielę 13 stycznia w WDK coroczne zebranie parafialne. Sekretarzem zebrania sala wybrała Marię Krzysztofek.  Sprawozdanie z działalności za 2018 r. wygłosił przewodniczący Ekonomicznej Rady Parafialnej i sołtys wsi Krempachy zarazem […]