Zmarł śp. Jan Paluch zamieszkały w Nysie

Z żalem informujemy, że w niedzielę 29 maja zmarł w wieku 83 lat śp. Jan Paluch – st. bryg. pożarnictwa pochodzący z Krempach, a zamieszkały w Nysie.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Palucha odbędą się w piątek 3 czerwca. Msza św. pogrzebowa o godz. 12:30 w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie. Pogrzeb o godz. 14:00 na cmentarzu przy ul. Złotogłowickiej w Nysie.

Śp. Jan Paluch ur. się w 1939 r. w Krempachach. Był absolwentem Technikum Pożarnictwa w Wieliczce, Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, a także Uniwersytetu Śląskiego (prawo). Na Opolszczyznę trafił w 1959 r., gdzie podjął służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Koźlu. 1 września 1962 r. powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Prudniku. Od 1 grudnia 1976 r. pełnił funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Nysie, a 1 lipca 1992 r. przez komendanta głównego PSP został powołany na stanowisko komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Stanowisko to piastował do czasu przejścia na emeryturę w 1995 r. Kierował wieloma akcjami ratowniczo – gaśniczymi w przemyśle, rolnictwie, na obszarach leśnych, budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych.

Po zakończeniu służby działał społecznie w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu. Za osiągnięcia w służbie i działalności społecznej został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Ofiarność i Odwagę, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, a także odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Opolskiego.

Wyrazy współczucia dla Rodziny…

Facebook Comments