Drogi łączącej Trybsz i Krempachy nie będzie. Krempachy zagłosowały!

W dniu 26 września w WDK odbyło się drugie jesienne zebranie wiejskie, w całości poświęcone budowie drogi łączącej dwie sąsiednie miejscowości spiskie – Trybsz i Krempachy.

Na zebranie przybyli licznie krempaszanie w ilości 82 osób, sołtys wsi Józef Pietraszek, radny – Józef Lorenc oraz Jan Smarduch – wójt gminy Nowy Targ, sekretarzem zebrania była Maria Krzysztofek.

Na początek wójt Smarduch oznajmił przybyłym, że do Urzędu Gminy Nowy Targ wpłynął od mieszkańców Krempach protest przeciwko budowie drogi łączącej Krempachy, Trybsz oraz pozostałe miejscowości gminy Łapsze Niżne na czas budowy nowego mostu w Trybszu na rzece Białce. Pod protestem podpisały się 223 osoby. Wójt przeczytał w całości otrzymany protest, z którego wynika, że: z mieszkańcami ul. Na Równi nikt wcześniej nie konsultował w/w tematu, a o sprawie dowiedzieli się 2 dni przed pierwszym zebraniem. Ulica ma tylko 4 metry szerokości, jest bez chodników, zimą na poboczach zalegają sterty śniegu z odśnieżania itd. Wielokrotne zwiększenie natężenia ruchu drogowego spowoduje więc niebezpieczeństwo dla pieszych i dzieci, a jest to ulica rozwojowa. Wzmożony ruch będzie także utrudnieniem dla rolników poruszających się po wąskiej drodze dużymi maszynami rolniczymi. Uruchomienie drogi spowoduje zmiany w mapie Google, przez co zwiększy się ruch samochodów przebywających turystów w okolicy Białki Tatrzańskiej. Droga jest drogą rekreacyjną, służącą pieszym i rowerzystom – tak mieszkańcom jak i turystom zmierzającym w kierunku Przełomu Białki.

Wójt oznajmił, że pismo w sprawie budowy drogi łączącej Trybsz z Krempachami wpłynęło od Gminy Łapsze Niżne w połowie lipca, a Gmina Nowy Targ nie ma pieniędzy na wykonanie 350 mb brakującej drogi do granicy z Trybszem. Po uzgodnieniach ze Starostwem Powiatowym, odcinek ten może być utwardzony frezowanym asfaltem, czyli destruktem, a droga ma służyć tylko przez jeden rok 2022. Wykonawca obiektu zobowiązał się oddać nowy most do końca przyszłego roku. Jak wypowiedział się sołtys Józef Pietraszek oraz p. Józef Paluch – były budowniczy dróg i mostów, nasz most jest zagrożony przez większą wodę, a droga do Trybsza byłaby drogą alternatywną w razie uszkodzenia drogi powiatowej czy mostu.

Wobec niezgodności dyskutantów w w/w sprawie, sołtys postanowił dokonać jawnego głosowania. I tak za budową drogi/ ścieżki rowerowej – 28 osób, przeciw budowie – 32 osób, wstrzymało się od głosowania – 13 osób.

Zebranie zakończono werdyktem, że krempaszanie nie wyrażają zgody na budowę drogi łączącej Krempachy z Trybszem.

Tekst i foto F.P. 26.09.2021 r.

Facebook Comments