Petycja do Anny Paluch, Jana Hamerskiego i Edwarda Siarki o zmianę Prawa wodnego

Stało się to, co w lipcu 2020 r. doradzał nad rzeką Białką wicewójt Marcin Kolasa. Sołtys i rada sołecka uderzyli z petycją o zmianę Prawa wodnego do lokalnych posłów i senatora PIS-u.

Sprawa uregulowania i udrożnienia koryta rzeki Białki w sposób wyjątkowy leży na sercu sołtysowi Józefowi Pietraszkowi. Niestety, wszystkie dotychczas podejmowane działania spełzały na niczym. Ręce rozkładają “Wody Polskie” skrępowane obowiązującymi przepisami, ręce rozkładają też władze gminy.

Żadne wizje lokalne nic tu nie zmienią – podkreślał jeszcze w lipcu obecny na ocenianiu zagrożenia przebicia się Białki na dawne koryto Młynówki – wicewójt Marcin Kolasa. – Przecież nikt nie będzie działał poza prawem. Dlatego, żeby coś zmienić, trzeba najpierw zmienić prawo – argumentował. – Są przecież znający nasze realia posłowie i senator. To ich w pierwszej kolejności należałoby zaangażować…

Petycję do poseł na Sejm RP Anny Paluch, posła na Sejm RP Edwarda Siarki i senatora Jana Hamerskiego sołectwo Krempachy wspólnie z sołectwem Dębno wysłało już 14 grudnia (jak na razie bez odpowiedzi), W ślad za tą petycją 11.01.2021 r. poszło osobne pismo do Wód Polskich.

Zachęcamy do zapoznania się z postulatami:

Facebook Comments