Sprawozdanie Rady Ekonomicznej – skrót

W niedzielę 17 stycznia po każdej Mszy św. sołtys Józef Pietraszek, pełniący też funkcję przewodniczącego Rady Ekonomicznej przy Parafii pw. św. Marcina przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności rady za 2020 r.

Na wstępie przypomniał parafianom, że 31.12.2020 r. zakończyła się kadencja obecnej rady i właściwie to winno odbyć się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, by wybrać nową radę. – Z chwilą ustania obostrzeń ustalonych przez rząd postaramy się zwołać zebranie parafialne, na którym dokonamy wyboru nowej Rady Ekonomicznej i zostanie przedstawiony plan działania na rok 2021 r. – podkreślał, prosząc przy tym, by już dziś rozglądać się za nowymi kandydatami.

Sprawą, która wszystkim wszystko utrudniła, była epidemia koronawirusa, dlatego – jak podkreślił to przewodniczący w swoim wystąpieniu – do prac przystąpiono z opóźnieniem. Mimo wszystkich tych przeszkód udało się jednak przeprowadzić remont części ogrodzenia przy kościele parafialnym (szczególne podziękowania trafiły w tym miejscu do p. Jakuba Grygusia i p. Jana Kaczmarczyka). Inną inwestycją, którą należy zaliczyć do sukcesów, jest pomalowanie dachu plebanii i zamontowanie 69 płyt fotowoltaicznych, z których część prądu zasili kościół św. Marcina, a druga część zasili pompy ciepła na plebanii. Obecnie trwa montaż pomp ciepła na plebanii. I tu Józef Pietraszek w sposób szczególny podziękował Piotrowi Długiemu – wykonawcy pomp ciepła na plebanii, nadmieniając, że parafia w pewien sposób stała się jego dłużniczką, gdyż jak na razie znalazły się środki na jedną pompę, a drugą wciąż trzeba jeszcze sfinansować.

Kolejnym punktem tego zebrania sprawozdawczego było przedstawienie przychodów za 2020 r. Wynikało z niego, że do dyspozycji rady za 2020 r. było łącznie: 244 433 zł, 890 $, 128,7 Euro, 30 £, 20 szwedzkich koron (środki z niewykorzystane w 2019 r. oraz wpływy z coniedzielnych tac, opłaty za grobowce i piwniczki, opłaty za kaplice przedpogrzebową, składki od rodzin, wpływy ze świec św. Walentego, ofiary z Bożego Grobu, Aniołka, czynsz za korzystanie z wieży kościelnej, dobrowolne ofiary ofiarodawców i inne). Józef Pietraszek zaznaczył przy tym, że oczywistym jest, że wpływy z tacy, ofiar z Bożego Grobu i świec św. Walentego w 2020 r. były niższe niż w 2019 r., bo w grę weszły obostrzenia epidemiczne. Trudno jednak wytłumaczyć zmniejszenie aż o 5.750 zł wpływów ze składek od rodzin oraz unikanie wpłacania składek od pełnoletniej, pracującej już młodzieży. – Pragnę zaznaczyć, że czekają nas jeszcze takie prace, jak: dokończenie remontu ogrodzenia, remont pokrycia dachowego na kościele parafialnym – a to będzie bardzo kosztowne, gdyż w grę będzie wchodziła dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie, zakup gontów oraz środków do ich konserwacji. Konieczne jest też malowanie tego kościoła, bo ostatnio malowany był pół wieku temu i może jeszcze dogrzanie kościoła. Poza tym mamy jeszcze kościół św. Walentego, a w nim ołtarz i ambona wymagają całkowitej renowacji… – wyliczał przewodniczący rady.

Po wyszczególnieniu przychodów parafii Józef Pietraszek przedstawił także wydatki z kasy. A te wyniosły łącznie: 240.382 zł (w tym: prąd, pensja kościelnego, pensja organistki, kwiaty na ołtarze, utrzymanie kaplicy przedpogrzebowej i cmentarza, podatek, opłaty komunalne, osłony na grzejniki, remont ogrodzenia, malowanie dachu na plebanii, montaż paneli fotowoltaicznych, zaliczka na pompy ciepła, drewno na parafię, naprawa dzwonów, przegląd kominów, wentylacji i inne…). Stan kasy na koniec 2020 r. wyniósł więc 4.051 zł,  890 $, 60 $ kan., 128,20 Euro, 30 £ oraz 20 koron szwed.

Rzecz, na którą w sposób szczególny zwrócił składający swoje sprawozdanie Józef Pietraszek, była konieczność wypracowanie takiego mechanizmu działania, który przyczyni się do większej ściągalności składek. I tu padła propozycja, by ks. proboszcz – przed podjęciem rozmów w sprawie pogrzebu parafianina – wymagał od rodziny zmarłego przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Inną propozycją było podniesienie dłużnikom opłat za piwniczki, grobowce, kaplicę pogrzebową itp.  Nie mniej ważną i istotną kwestią podniesioną na tym zebraniu była potrzeba zachowania porządku na cmentarzu, a więc niebudowania bez uzgodnienia z Radą Parafialną nowych pomników na starych grobach, bez dokonania stosownej opłaty. – Nie róbcie tak! – apelował przewodniczący – Istnieje prawo cmentarne, które wyraźnie mówi, że bez zgody zarządcy cmentarza nie można postawić pomnika, a nawet tablicy nagrobkowej. Grób chroniony jest przez 20 lat, jeżeli dana rodzina chce utrzymać taki grób, to powinna uiścić stosowną opłatę – wyjaśniał Józef Pietraszek.

Na koniec spotkania sprawozdawczego przewodniczący Rady Ekonomicznej przy Parafii pw. św. Marcina przypomniał, że pytania, wnioski i zażalenia do sprawozdania z działalności rady można zgłosić na plebanii w najbliższą niedzielę, 24 stycznia po ostatniej Mszy św. Złożył też podziękowania o takiej treści:

W imieniu swoim, ale szczególnie w Waszym pragnę podziękować Państwu Barbarze i Karolowi Paluchom za wszystko, co czynią dla naszej parafii, za gazetkę parafialną, Panu Karolowi za fachowe porady i nadzór budowlany, bez którego nie byłoby wykonane tyle prac. Podziękowanie pragnę skierować też w stronę Jakuba Grygusia i Jasia Kaczmarczyka, którzy podjęli się żmudnej pracy remontowej ogrodzenia I prosimy by w tym roku mimo różnych zgrzytów zmobilizowali się, by dokończyć to bardzo ładne ogrodzenie. Dziękuję także wszystkim, którzy pomagali przy tych pracach, zwłaszcza Julianowi Łukaszowi i jego pracownikom z tartaku, a także firmie Grzegorza Tomaszkowicza i jego pracownikom, a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali. Dziękujemy Panu Piotrowi Długiemu za pracę, za porady i wystrój świąteczny na zewnątrz kościoła, zorganizowanie transmisji on-line z kościoła i za wszystko, co robi dla dobra naszej parafii. „ Bóg Ci Zapłać”. Dziękuję Panu Ryszardowi Hornikowi za ciągłą gotowość do wszelkiej pracy i do pomocy!

Dziękuję również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do pomocy podczas organizacji procesji i wszystkich uroczystości kościelnych: naszym Druhnom i Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażackiej Orkiestrze Dętej, Zespołowi Zielony Jawor, organistce Kasi, pannom i dziewczętom niosącym w procesjach feretrony, panom noszącym baldachim w strojach regionalnych, wszystkim którzy biorą udział we wszystkich uroczystościach w naszych pięknych strojach spiskich, podkreślając tym samym naszą tożsamość, paniom sprzątaczkom, kierowniczce WDK i jej córkom za pomoc przy wystroju świątecznym kościoła, wszystkim lektorkom i ministrantom.

Szczególnie dziękuję pozostałym członkom Rady Ekonomicznej za całokształt pracy, za poświęcenie na prace w radzie, za poświęcenie swojego prywatnego czasu bezpłatnie. Panie Walku nasz kościelny, co do Ciebie, nie wiem jakich użyć słów? Jak to mam zrobić, by Ci podziękować za to wszystko, co robisz dla nas wszystkich. Bo jak by wyglądały nasze kościoły, parafia? Nie wiem nawet, jak by sobie radził bez Ciebie nasz czcigodny proboszcz? Twoja dokładność, pedanteria, praca z lektorkami, a ostatnio godne zastępowanie organistki, są godne podziwu! Niech dobry Bóg darzy Cię dobrym zdrowiem i długim życiem. Żyj nam sto lat. Bóg Ci zapłać, szczęść Ci, Boże.

Czcigodny proboszczu Tobie dziękuję jako ostatniemu. Dziękuję za dotychczasową współpracę, za wszystko co dla nas robisz,. Prosimy Cię o poświęcenie więcej czasu dla nas na wspólne rozmowy, byśmy się mogli jeszcze lepiej rozumieć, bo to nas będzie łączyć. Bóg Ci zapłać za wszystko.

A Wam, wszystkim Parafianom, życzę, by nowo narodzony Jezus, który rodzi się jako chleb naszego życia błogosławił na cały 2021 rok. Niech każdy następny dzień będzie lepszy od poprzedniego. Dobrego Nowego Roku. Szczęść Wam Boże!

Facebook Comments