Na bieżąco

Petycja w sprawie Białki

Krempachy 15.03.2019 P E T Y C J A I. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy wsi Krempachy za pośrednictwem sołtysa wsi Krempachy, działając w imieniu i z upoważnienia mieszkańców . II. Miejsce zamieszkania osoby reprezentującej: p. […]