WDK

Pielgrzymka do Lichenia – wrażenia :)

Wróciliśmy z cudownego miejsca z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej- Licheńskiej z Lichenia. Lżejsi o troski, kłopoty, zmartwienia, które zostawiliśmy u Bożej Mateczki. Za to bogatsi duchowo, umocnieni wiarą, potrzebnymi łaskami i utwierdzeni w przekonaniu, że […]