Wydarzenia

Stworzenie świata

Ostateczna redakcja Pięcioksięgu nastąpiła w latach 515-400 r. p.n.e. Był to skutek zetknięcia się ludności żydowskiej z literaturą babilońską i mezopotamską w ogóle, zwłaszcza z Enuma Elis, Athrahasis i mitem o Gilgameszu. Widać to w […]

Wydarzenia

Dawid i Izajasz zapowiadają Mękę Chrystusa

Wiemy z Ewangelii, że król Dawid, któremu tradycja przypisuje autorstwo większości psalmów, był przodkiem Jezusa. Jednym z tych psalmów jest Psalm 22, który mówi o męce Mesjasza i jej owocach, ale jest też indywidualną lamentacją […]

Wydarzenia

Melchizedek a Jezus Chrystus

Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». (Ps 110,4) Kim był Melchizedek? Na pewno to postać bardzo tajemnicza. W Piśmie Świętym znajdziemy o nim tylko krótką wzmiankę w […]

Bez kategorii

O Dekalogu

Wszyscy doskonale wiemy, czym jest Dekalog (gr. deka – 10, logos – słowo), chociaż w Biblii przedstawia się go w innej formie niż w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Tekst Dekalogu został zachowany w dwóch wersjach: 1) […]

Wydarzenia

Jak czytać Pismo Święte?

Czytając Pismo Święte, my – chrześcijanie żyjący w XXI wieku, często zadajemy sobie wiele pytań. Nie rozumiemy, dlaczego historie przedstawione na kartach Biblii są nieraz pełne przemocy i nie możemy pojąć w pełni niektórych wyrażeń. […]

Wydarzenia

Czego nie wiesz o Piśmie Świętym?

Większości z nas zapewne wydaje się, że o Piśmie Świętym wie wszystko, a to nieprawda! U progu Wielkiego Tygodnia zapraszam na niezwykłą przygodę z Pismem Świętym. Pomysłodawczynią i autorką tego projektu jest Dominika Trybuła, absolwentka […]