Wyjaśnienie do zapytania ofertowego i zmiana terminu składania ofert na 08.02.2024 r. z dnia 05.02.2024 r.

Facebook Comments