Prace remontowo-budowlane w parafii

W ostatnim czasie trwały intensywne prace remontowo-budowlane w naszej parafii.

Z rzeczy, które już udało się wykonać, należy wymienić:

  • remont posadzki i wymianę barierek balkonów budynku plebanii,
  • rozbiórkę i wymianę ogrodzenia wokół plebanii,
  • wykonanie alejek chodnikowych w zachodniej części cmentarza parafialnego.

Zdjęcia: Franciszek Pacyga

Facebook Comments