Odpust i Niepodległa

Każda okazja, w tym również odpust, jest dobra, by zaprosić do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana – jedynego Zbawiciela świata – przekonywał w dzisiejszej homilii odpustowej w ślad za papieżem Benedyktem XVI ks. prof. Robert Nęcek.

Zdaniem celebransa działalność Kościoła jest wiarygodna i skuteczna tylko w takiej mierze, w jakiej ci, którzy do niego należą, są gotowi – w każdej sytuacji, osobiście ponieść konsekwencje swojej wierności Chrystusowi. Takim człowiekiem był m.in. patron dzisiejszego dnia św. Marcin, który nie bacząc na okoliczności, dzielnie i wiernie realizował swoje powołanie do świętości.

W wygłoszonej przez ks. profesora homilii nie zabrakło też wezwań do prawdziwie chrześcijańskiej miłości, a więc takiej, która nie ogląda się jedynie na dobro prywatne, ale z całego serca i szczerze interesuje się drugim człowiekiem. – Również w tym kontekście pojawia się dzisiejszy wasz patron, św. Marcin – podkreślał z pasją kaznodzieja. – On zdawał sobie sprawę z tego, że wiara staje się przekonywująca tylko wtedy, kiedy wyraża się w miłości bliźnich. Zdaniem ks. Nęcka wszyscy chrześcijanie powinni być identyfikowani i rozpoznawani po niczym innym, jak tylko po wzajemnej miłości.

W dalszej części swojej homilii, zaproszony przez ks. proboszcza celebrans, odniósł się jeszcze do 3 elementów niezbędnych do prawdziwej odnowy życia chrześcijańskiego. I tu, również w ślad za Benedyktem XVI wymienił: tożsamość słowa z zachowaniem, kompetencję w wykonywaniu swoich obowiązków i angażowanie się na rzecz życia społecznego, a jako źródło ich wszystkich wskazał udział w Eucharystii. – Autentyczna wspólnota eucharystyczna zakłada jednak solidarność sumień. A być solidarnym, to móc na człowieka liczyć i mieć pewność, że jest w nim coś stałego, że on w tej wspólnocie się udziela i w ostateczności tej wspólnoty nie zawodzi – podkreślał także w kontekście dzisiejszego święta Niepodległości ks. profesor.

O oprawę muzyczną sumy odpustowej zadbała orkiestra strażacka pod batutą Zbigniewa Mosza, a po zakończeniu Mszy św. odbyła się tradycyjna uroczysta procesja wokół kościoła. Świętowanie odpustu parafialnego zakończyliśmy odśpiewaniem uroczystego Te Deum, a świętowanie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – odśpiewaniem hymnu Boże, coś Polskę…

Facebook Comments