Józef Lorenc złożył kolejną interpelację. Tym razem dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym

26 października 2020 r. radny gminny Józef Lorenc wystosował do wójta Jana Smarducha interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

A apelował o:

  1. montaż lustra drogowego na ul. Nadmłynówka przy wjeździe od ul. Kamieniec,
  2. przestawienie znaku “obszar zabudowany” przy wjeździe od strony Nowej Białej,
  3. podbudowę nawierzchni asfaltowej przy progu zwalniającym obok Ośrodka Zdrowia w Nowej Białej,
  4. reorganizację/uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej – od WDK w stronę Frydmana,
  5. przyspieszenie prac związanych z projektowaniem i budową chodnika w ciągu ul. Długiej w stronę Frydmana.

W odpowiedzi uzyskanej od wójta Smarducha, w pkt. 1 czytamy, że lustro we wskazanym miejscu zostanie zamontowane. Co do pkt. 4 to zdaniem poproszonego o konsultację sołtysa Józefa Pietraszka reorganizacja lub uzupełnienie oświetlenia we wskazanym ciągu ul. Długiej nie jest konieczne – wystarczające będzie przycięcie drzew zasłaniających lampy.

Do pytań nr 2, 3 i 5 ustosunkował się natomiast Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. I tak: znak “obszar zabudowany” zostanie przeniesiony po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, a roboty remontowe obejmujące regulację kratki ściekowej i podniesienie nawierzchni bitumicznej przy progu zwalniającym zostaną wykonane na wiosnę.

Co do ostatniego postulatu radnego, PZD wyjaśnił, że przedmiotowe zadanie nie zostało zgłoszone przez władze Gminy Nowy Targ jako propozycja zadań do realizacji, w związku z czym dokumentacja techniczna nie została zlecona. Podkreślił równocześnie, że priorytetowo realizuje zadania, które Urząd Gminy Nowy Targ współfinansuje w wys. 50% kosztów ich realizacji.

Cała korespondencja TUTAJ

 

 

 

 

Facebook Comments