Ponad 34 mln na budowę sieci kanalizacji i oczyszczalni na Spiszu

Obecnie trwa 2 etap prac związanych ze stworzeniem sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała.

Zakończono już budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 500 m³/d oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w Krempachach w ramach której wykonano 9,69 km sieci oraz podłączono 226 gospodarstw domowych. Całość prac wykonanych w I etapie wyniosła 16 270 664 zł, w tym pozyskane dofinansowanie 4 687 346 zł. Obecnie trwają prace związane z 2. etapem inwestycji.

W 2. etapie zostanie wykonana siec kanalizacyjna:

– w Krempachach  o długości 1,58 km oraz podłączonych 28 gospodarstw,
– w Nowej Białej o długości 15,55 km oraz podłączonych 268 gospodarstw.

W ramach prac wykonany został przewiert pod rzeką Białką, który umożliwi sprowadzenie ścieków z Nowej Białej do oczyszczalni w Krempachach. W ramach inwestycji planowane jest również odtworzenie nawierzchni drogowych na przebiegu sieci kanalizacyjnej.

Wartość w/w robót:

Koszt realizacji obecnie realizowanej inwestycji to 17 867 029,24 zł  w tym przewiert  5 227 220,6 zł.

Pozyskane dofinansowanie: 7 838 331,82 zł.

Planowany termin zakończenia robót: 31 sierpnia 2020 r. Po zakończeniu tej inwestycji gmina Nowy Targ będzie skanalizowana w około 75 %.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

Źródło: https://ugnowytarg.pl/node/6992

Zdjęcie: Sławomir Pęcak

Facebook Comments