Ostatki – Fasiangy – dzień drugi

Niedzielne zmagania ostatkowe rozpoczęły się o godz. 14.00.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Ewa Podłęcka – pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych, Ludomir Molitoris – sekretarz generalny Tow. Słowaków, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego TSP – Dominik Surma, Józef Majerczak, Jan Basisty, przewodniczący Oddziałów ze Spisza i Orawy – Franciszek Młynarczyk, Genowefa Prylińska, ks. prob. Zbigniew Ścisłowicz, dyrektor SP Lidia Kamoń, sołtys Józef Pietraszek, kierownik WDK Maria Krzysztofek, radny gminy Józef Lorenc, stali goście z miasta Trenčín oraz media PR Kraków – słowacka audycja Prameń, redakcje gazet Podtatranské Noviny, Tygodnik Podhalański, redakcja Život i portal krempachy.pl. Konferansjerkę prowadziły Dorota Moś i Monika Pacyga.

Jako pierwszy wystąpił zespół folklorystyczny Sliačanka z Liptowských Sliačov, który reprezentował tańce i zwyczaje ostatkowe z regionu Liptowa. Po nim wystąpił Lubomir Tatarka z grą na fujarze, piszczałce i kobzie.

Dziecięca grupa Mali Bielanie wykonała tańce spiskie i słowackie oraz gry i zabawy podwórkowe. Zespół prowadzi Józef Majerczak.

W dalszej kolejności wystąpiła śpiewacza grupa dziewcząt z Krempach z zespołu Dolina, zaśpiewały pieśni z regionu Zemplin na Słowacji a przygrywała im kapela Dolina w składzie Amelia, Zuzia, Dawid, Paweł Pietraszkowie, Mateusz Kiernoziak a wspomagali ich członkowie zespołu Tatra-Horch.

Młode Hajduki z Łapsz Wyżnych przedstawiły scenkę rodzajową z początku XX w. Wkupywanie parobków.

Dziecięca grupa z Podwilka przedstawiła scenkę Odwiedziny u babci, przedstawiając dziecięce gry i śpiew i tańce po orawsku i po słowacku.

W międzyczasie prowadzące imprezę odczytały list od Krzysztofa Fabera starosty nowotarskiego, który życzył organizatorom wielu sukcesów w kultywowaniu tradycji na pograniczu polsko-słowackim.

Wreszcie wystąpił krempaski ZF Dolina, który prawie zamyka 3-letnią działalność folklorystyczną i ma już za sobą spore osiągnięcia np. wystąpił w słowackiej TV w programie Zem spieva, reprezentując słowacką mniejszość żyjącą w Polsce. Dzisiaj wykonał scenkę Na polanie ze śpiewem i tańcami ze Spisza a przygrywała mu własna kapela wcześniej już wymieniona.

ZF Hajduki z Łapsz Wyżnych wykonał tańce i pieśni Zamagurza, gwarowe spiskie i słowackie. Zespół ten prowadzi Dorota Moś i Dominika Krzysik.

ZF Koliba z Orawki przedstawił tańce i pieśni z Górnej Orawy, a prowadzi go Stanisław Jaromin.

Ponownie wystąpił ZF Dolina z programem Tańce i pieśni z Horehronia.

Na zakończenie wystąpiły Małe Torecki – grupa dziecięca z Łapszanki prowadzona przez Dominikę Krzysik. W żywiołowym programie dzieci zaprezentowały gry, zabawi, tańce i śpiewy spiskie.

Komisja konkursowa nie miała wiele zastrzeżeń do wykonawców. Widoczny jest wzrost poziomu wykonania w śpiewie i grze instrumentalistów szczególnie dzieci uczęszczających do szkół muzycznych z Kacwina i Krempach. Komisja wyróżniła w grupie dziecięcej: Małe Torecki z Łapszanki, Grupę dziecięcą z Podwilka, Grupę dziecięcą Mali Bielanie z Nowej Białej. W grupie do 18 lat – ZF Koliba z Orawki za autentyczność. W grupie dorosłych – ZF Dolina z Krempach i ZF Hajduki z Łapsz Wyżnych. W grupie solistów instrumentalistów – Natalia Bogaczyk i D. Wida z Kacwina, Amelia Pietraszek, Julia Pacyga z Krempach, w grupie młodzieży – Dawid Pietraszek, Zuzia Pietraszek z Krempach, Anna Szpernoga z Kacwina i Maks Tażyk z Frydmana. W grupie kapel wyróżniono – kapelę z Czarnej Góry i Jurgowa, a grupie śpiewaków do 18 lat wyróżniono – Nikolę Bednarczyk z Nowej Białej, Emilię Pacyga i Emilię Brzyzek z Krempach oraz Wiktorię Radecką z Kacwina, a w grupie dorosłych – męską i damską grupę śpiewaczą z Krempach.

Nominację na Talent Festival w Koszycach na Słowacji otrzymali; Dagmara Długa z Krempach, Małe Hajduki, Koliba z Orawki, Grupa dziecięca Torecki i Mali Bielanie.

Wielkie słowa uznania należą się współorganizatorom czyli Zarządowi Koła Krempachy TSP za włożony wysiłek organizacyjny. 24 impreza folklorystyczna Ostatki-Fašiangy odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP, Urzędu d/s Słowaków Żyjących za Granicą, Słowackiego Instytutu w Warszawie oraz Konsulatowi Słowackiemu w Krakowie.  Scenografię imprezy przygotowali organizatorzy, a motywem przewodnim było druciarstwo, jedno ze słowackich rzemiosł wpisane na Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Nagłośnienie sali z powodzeniem prowadził Michał Krzysztofek.

Patronem medialnym jest miesięcznik Život oraz strona internetowa www.krempachy.pl.

Zdjęcia i tekst: Franciszek Pacyga

Facebook Comments