Łaski św. Walentego

Odpust ku czci św. Walentego poprzedziły 3-dniowe, bardzo wymowne uroczystości.

I tak poniedziałek 11 lutego był Dniem Chorych i Niepełnosprawnych; wtorek 12 lutego Dniem Służby Liturgicznej – zwłaszcza tej z dekanatu niedzickiego; ale najwięcej emocji wzbudził Dzień Małżeństw i Narzeczonych, wyznaczony na 13 lutego.

Triduum św. Walentego urządzamy już po raz trzeci. Po rozbudowaniu zakrystii i dobudowaniu kaplicy przedpogrzebowej pomysł wziął się tak jakoś sam od siebie – przypominał początki tej inicjatywy ks. proboszcz. – Choć – jak zaznaczył – charakter tegorocznego jest wyjątkowy, a to przez wzgląd na wprowadzenie do kościoła pw. św. Walentego relikwii św. Walentego.

Kawałek kości biskupa i męczennika z III w. n.e. – lekarza z wykształcenia i duchownego z powołania – wprowadzono do kościoła w relikwiarzu ufundowanym przez państwa Zofię i Józefa Łukaszów. – To, że udało się tę relikwię pozyskać, to naprawdę palec Boży – skomentował enigmatycznie ów fakt ks. proboszcz. Według legendy panujący w czasach św. Walentego cesarz Klaudiusz II Gocki za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie, uważał bowiem, że najlepszymi żołnierzami są legioniści niemający rodzin. Zakaz ten złamał biskup Walenty, który błogosławił śluby młodych legionistów, za co został wtrącony do więzienia.

Dla wyjaśnienia, jedynie kilka kościołów w Polsce może poszczycić się posiadaniem u siebie relikwii św. Walentego. Ma je m.in. klasztor jasnogórski w Częstochowie, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmie, czy sanktuarium św. Walentego w Bieruniu. Wobec powyższego, tym bardziej godne podziwu i podkreślenia jest to, że od lutego 2019 r. do tego zacnego grona dołączyły także Krempachy.

Wszyscy uczestnicy triduum, a zwłaszcza chorzy, służba liturgiczna, małżeństwa i narzeczeni, którym w sposób szczególny patronuje właśnie św. Walenty, wezwani zostali w tych dniach do uczczenia jego relikwii. W środę nastąpiło także pobłogosławienie małżeństw i par narzeczeńskich. A ci adepci do sakramentu małżeństwa (w tym roku 5 par), którzy przed lub po mszy św. zgłosili się do zakrystii z dokumentem potwierdzającym termin ślubu, otrzymali z rąk ks. proboszcza butelkę wina – do spożycia na uroczystości weselnej.

Właściwe uroczystości odpustowe już jutro, tj. w czwartek 14 lutego. Podczas nich ks. proboszcz wraz ze swoimi kolegami z roku będzie świętował 25-lecie swojego kapłaństwa.

Facebook Comments