Podziękowanie za ofiarność

„Zostawiamy po sobie dobre imię i trwałą pamięć, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie”– Leonardo da Vinci.

Tym cytatem sołtys Józef Pietraszek przywitał zebranych na spotkaniu w remizie, które odbyło się w niedzielę 2 grudnia, a za cel miało podziękowanie rodzinie Tomaszkowiczów (od Kacmorza) z USA za ich pozytywne i wszechstronne działanie na rzecz naszej miejscowości. Nieplanowana obecność gości z USA została wykorzystana przez aktyw wiejski do miłego przedświątecznego spotkania.

Jak powiedział sołtys, dzięki zaangażowaniu rodziny Tomaszkowiczów, a szczególnie Józefa i Leona, do parafii rokrocznie wpływają środki finansowe od darczyńców z USA – byłych parafian, którzy nadal czują więź rodzinną ze starą ojczyzną. Ostatnia zbiórka była przeznaczona na remont zadaszenia kościoła św. Walentego. Corocznie zajmują się też dystrybucją kalendarzy strażackich.  Ofiarodawcy z Ameryki w przeciągu ostatnich lat swoją dolę przeznaczali również pozostałym organizacjom wiejskim: Radzie Parafialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup niezbędnego wyposażenia, Orkiestrze Dętej na zakup instrumentów oraz LKS Spisz Krempachy na zakup odzieży i obuwia.

Sołtys, a zarazem przewodniczący Rady Parafialnej w imieniu całej miejscowości wręczył Annie i Józefowi Tomaszkowiczom oraz Annie i Leonowi Tomaszkowiczom z USA podziękowanie w formie tablicy, jak również fotoalbum pt. „ Przełom Białki „  autorstwa naszych fotografów – Franciszka Pacygi i Jana Krzysztofka, przypominający rodzinne strony i naszą piękną spiską okolicę.  Strażacy natomiast ofiarowali byłemu druhowi i komendantowi Józefowi list gratulacyjny i statuetkę strażaka. Jao, że mamy już okres przedświąteczny, prezes senior Albin Paluch podziękował zaproszonym gościom za włożony wkład organizacyjny i finansowy na rzecz OSP i złożył życzenia świąteczne wszystkim rodakom zamieszkałym w Ameryce.

W spotkaniu, które przebiegało w miłej przedświątecznej atmosferze, wzięli udział przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Orkiestry Dętej i LKS-u.

Facebook Comments