Trwa rekonstrukcja brzegu Białki

Po lipcowej powodzi i poważnym naderwaniu podstawy mostu Starostwo Powiatowe w Nowym Targu podjęło doraźne działania naprawcze.

Najpierw wykonano tzw. obrzut kamieniem krempaskiego brzegu Białki powyżej mostu, bo woda tak mocno wrzynała się już w rosnący na nim las, że istniało niebezpieczeństwo, że następnym razem w ogóle most ominie.

A teraz wiele wskazuje na to, że coś będzie się też działo na bielskiej stronie, tyle że poniżej mostu. Bo i tu i tam pojawiły się wielkie głazy. Część z nich wykorzystano już do wzmocnienia wykonanego wcześniej obrzutu. Pracujący w wyżnym korycie Białki ciężki sprzęt przewozi rzeczny urobek z jednej strony na drugą, ewidentnie powiększając krempaski brzeg, a uszczuplając bielski.

Tamte działania tuż po powodzi realizowane były z inicjatywy Starostwa Powiatowego – komentuje zapytany o te prace sołtys. – O tych teraz prowadzonych nic nie wiem.

Więcej informacji posiada natomiast mieszkaniec Nowej Białej a zarazem radny gminy Nowy Targ Paweł Długi, który ze stosownym zapytaniem zwrócił się do zarządcy koryta Białki RZGW Wody Polskie i uzyskał odpowiedź, że prace obejmować będą odcinek koryta od mostu po teren powyżej Przełomu Białki. Oto opis, który zamieścił na swoim profilu:

W wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w miesiącu lipiec 2018 r., znacznemu zniszczeniu uległ lewy brzeg na długości łącznej około 570 m. Powstałe uszkodzenia wymagają pilnych prac interwencyjnych polegających na odcinkowym zasypie wyrw, a także udrożnieniu koryta w miejscach dużego nanosu żwirowego. Na prawym brzegu w części dolnej należy wykonać przekop przez nanosy żwirowe na długości około 240 m i szerokości 10 m (śr. wysokość nanosu 1,50 m), a pozyskany materiał należy przewieźć do zasypu przegłębień na brzegu lewym. Miejsca szczególnie obniżone i zagrożone w dolnym odcinku należy wypełnić kamieniem naturalnym D≥90 cm, karpinami i kłodami a następnie zasypać pozyskanym materiałem żwirowym. W rejonie środkowym powstałej wyspy należy wykonać przekop II przez nanosy żwirowe na długości około 160 m i szerokości 30 m
(śr. wysokość nanosu 1,60 m), pozyskany materiał przewieźć do zasypu przegłębień pod brzegiem lewym, zasyp karpin, kamienia i kłód. Powyżej skałek przy brzegu lewym należy wykonać również przekop przez nanosy żwirowe na długości około 170 m i szerokości około 30,0 m, średnia głębokość przekopu 1,50 m. Pozyskany materiał przewieźć do zasypu przegłębień, karpin, kłód i kamienia. Po wykonaniu powyższych prac wykonane zasypy należy wyprofilować ze spadkiem w kierunku cieku. Zasyp powstałych wyrw na brzegu lewym na odcinku około 217 m należy wykonać z miejscowego materiału pozyskanego z przekopów. Zagrożenia – główny nurt wód kierowany jest w lewą partię koryta zasadniczego w rejon zabudowań wsi Nowa Biała. Poniżej wyrwy brzegowej przy lasku, podczas większych wezbrań część wód wydostaje się poza obręb koryta zasadniczego, powodując zalewanie terenów zlokalizowanych na lewym brzegu. W wyniku wezbrania z lipca 2018 r. zalane
i częściowo zniszczone zostało boisko sportowe oraz budynek MEW. Wcześniejsze wezbrania(w szczególności to z 2008 r.) powodowały zalanie zabudowań mieszkalno-gospodarczych wsi Nowa Biała.”

Termin zakończenia prac przewidziany jest na 15 grudnia 2018 r.

Facebook Comments