Rozpoczęcie pogrzebu śp. ks. Tadeusza Dybła

W niedzielę 6 maja o godz. 15 rozpoczęła się ostatnia droga ks. kanonika Tadeusza Dybła. Mszę św. w intencji Zmarłego koncelebrowali wspólnie o. bp Damian Muskus OFM z diecezji krakowskiej oraz ks. bp Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej.

Przypomnijmy, ks. Tadeusz Dybeł święcenia kapłańskie przyjął w 1982 r. w katedrze wawelskiej z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Po wyświęceniu pracował w parafiach: Narodzenia NMP w Igołomi (1982-1984), Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu (1984-1989), św. Brata Alberta w Krakowie (1989-1994) oraz św. Mikołaja w Maniowach (1994-2018). Wielokrotnie z racji pełnionego urzędu bywał też w parafii w Krempachach.
Importa, tj. wprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego do kościoła, zgromadziła rodzinę ks. Kanonika oraz liczną rzeszę wiernych i księży. W imieniu księży z niedzickiego dekanatu podziękowanie dla zmarłego ks. Tadeusza wygłosił ks. Dariusz Ostrowski, który już na porannej Mszy św. sprawowanej w intencji OSP Krempachy nawoływał o modlitwę za duszę Zmarłego.
Właściwe uroczystości pogrzebowe rozpoczną się jednak dopiero w poniedziałek 7 maja o godz. 15.30 w kościele parafialnym w Maniowach. Po nich zmarły 1 maja kapłan spocznie na maniowskim cmentarzu.

Zdjęcia: Franciszek Pacyga

Facebook Comments