Przyjęli Ducha Świętego

Sakrament bierzmowania to trzeci sakrament, a jego przyjęcie uważane jest już za dojrzałość chrześcijańską. Dwóch poprzedzających, a więc chrztu i komunii św., udziela ks. proboszcz, a szafarzem tego jest już sam biskup.

Właśnie na tę uroczystość do naszej parafii przybył w środę 2 maja bp o. Damian Muskus OFM. Namaszczenie krzyżmem świętym otrzymało z jego rąk 29 osób, młodzieży z 2 ostatnich klas gimnazjalnych rocznika 2002-2003.

W krótkiej dedykowanej młodzieży homilii szafarz sakramentu nawiązał do słów czytanej w tym dniu Ewangelii. Mówił m.in. o tym, że Duch Św., którego młodzi za chwilę dostaną, ma uzdatnić ich do podążania drogą apostołów. Wskazał też przy tym na niezwykłą moc Jego darów i na to, że uczniowie Pana Jezusa dopiero po ich otrzymaniu, odważyli się wyjść na przeciw postawionemu im zadaniu.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami, które na ręce o. biskupa i ks. proboszcza złożyli przedstawiciele rodziców i młodzieży.

(FP).

 

Facebook Comments