Informacja administratora – Franciszka Pacygi

Powstała nowa strona naszej miejscowości www.krempachy.pl

Staraniom wielu młodych krempaszan końcem 2006 powstała strona internetowa o nazwie www.krempachy/ugnt.pl., którą prowadził Franciszek Pacyga

Po 5 latach owocnej działalności w 2011 r. do współpracy przystąpił Gabriel Brzyzek, który wykonał nową odsłonę naszej strony www.krempachy.espisz.pl,.

W chwili obecnej strona jest już przestarzała, występują problemy przesyłu materiału na serwer, obowiązują już nowe kryteria techniczne budowy i prowadzenia stron. Po przeanalizowaniu naszych problemów, stwierdzono aby obecną stronę pozostawić jako „archiwum”, a wykonać nową o prostym adresie, które będą funkcjonowały równolegle.

Po uzgodnieniu z sołtysem Józefem Pietraszkiem zadanie utworzenia i prowadzenia nowej strony przekazałem w dobre ręce Krystynie Waniczek, byłej naszej mieszkance z ul. Słonecznej.
Adres nowej strony to: www.krempachy.pl – zaczyna już działać. Przez jakiś okres do czasu wypełnienia wszystkich zakładek będą funkcjonowały obydwie strony równocześnie, a my będziemy starać się o prawidłowe działanie, ewentualne usuwanie powstałych problemów technicznych.

Prosimy czytelników o sugestie, pomysły, propozycje. Zapraszamy czytelników Krempach i reszty świata do współtworzenia naszej nowej strony, przesyłania własnych materiałów, archiwalnych fotografii, zdjęć z wycieczek i domowego zacisza. Prosimy o aktywne korzystanie z zakładki; <sprzedam/kupię/odstąpię/wykonam/>, która powinna ułatwić życie naszym współmieszkańcom,  przez to również uatrakcyjni naszą wiejską stronę.

Dziękujemy czytelnikom za dotychczasowe wsparcie moralne, panu sołtysowi za wsparcie finansowe a nowej pani redaktor administrator Krystynie życzymy dobrych pomysłów i wytrwałości.

Administratorzy Franciszek Pacyga i Gabriel Brzyzek. 29.04. 2018 r.

Facebook Comments