Czyste Powietrze – skonsultuj sprawę w Nowym Targu

Mobilne biuro Programu „Czyste Powietrze” ruszyło w trasę! Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odpowiedzą na pytania dotyczące termomodernizacji, czy też wymiany tzw. “kopciuchów” oraz będą służyć pomocą w wypełnianiu wniosków.

W czwartek, 6 sierpnia 2020 roku w godzinach 11:00 – 15:00 na Rynku głównym w Nowym Targu obok Ratusza miejskiego będzie możliwość skorzystania z mobilnego biura w ramach programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie będzie odbywać się z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak zakładanie maseczek i utrzymanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Przypominamy iż od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” odbywa się na nowych zasadach. Najważniejsze zmiany to m.in.:

– uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
– zastosowanie nowego formularza wniosku o dotację, bazującego tam, gdzie to możliwe, na oświadczeniach Wnioskodawcy;
– integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
– powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
– skrócenie terminu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni;
– wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia zrealizowane nawet do pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.

Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i znaleźć zakładkę „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Nadal funkcjonuje „tradycyjny” system ubiegania się o dofinansowanie przez Portale Beneficjenta Wojewódzkich Funduszy. Aby otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba odesłać w wersji papierowej na adres Wojewódzkiego Funduszu.

Przypominamy o możliwości uzyskania podstawowych informacji w Urzędzie Gminy Nowy Targ dot. Programu „Czystego Powietrza” oraz podejmowania działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawieniu im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie.

Facebook Comments