Ludzie mogą stracić działki

Dokładnie taki obraz wyłania się wizji lokalnej projektowanej uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wprowadzającej całkowity zakaz budowania się w odległości mniejszej niż 25 m od rzeki.

Protest w tej sprawie delegacja samorządowców z terenu gminy Nowy Targ wraz z sołtysem Józefem Pietraszkiem wniosła do Sejmiku Województwa Małopolskiego w poniedziałek 25 marca.

Czekamy na rozstrzygnięcia w tej sprawie.

A oto jakie tereny wokół płynącego przez wioskę Krętego Potoku mogą zostać wyłączone z możliwości zabudowy, jeśli rzecz dojdzie do skutku. Zakaz wpłynie też na obszar wokół żwirowni.

 

Facebook Comments