Wydarzenia

Rozpoczęło się Triduum Paschalne

Dziś święto wszystkich kapłanów. Pamiątkę swojego kapłaństwa świętował także nasz proboszcz. A pamiątkę ustanowienia Eucharystii my wszyscy. Wymowna jest liturgia Wielkiego Czwartku. Najpierw czytanie z Księgi Wyjścia przywołujące pomazanie domostw Izraelitów krwią baranka bez skazy. […]

Wydarzenia

Triduum Paschalne rozpoczęte

Była wiązanka kwiatów dla świętującego swoje kapłaństwo ks. proboszcza, gromkie “Chwała na wysokości Bogu” i wymowne zawiązanie dzwonów. Aż do nocy Zmartwychwstania Pańskiego nie zabrzmią w kościele organy, nie rozlegną się żadne dzwonki. Pełna symboliki […]

Wydarzenia

Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy

Były życzenia dla ks. proboszcza, symboliczne zawiązanie dzwonów, suchy dźwięk kołatek i… ciemnica. Mszą św. Wieczerzy Pańskiej weszliśmy w Tajemnicę Męki Pana Jezusa. – Można by powiedzieć, że przed 2000 lat Pan Jezus wyprawił dla […]

Wydarzenia

Trwajmy przy Nim

Dziś Wielki Czwartek. Wspominamy Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa. Dziś też wspomnienie modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie Getsemani, zdrady Judasza, uwięzienia i wtrącenia naszego Pana do ciemnicy. Jak On potwornie […]