Budynek dawnej szkoły podstawowej ma nowego gospodarza

A jest nim Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Nowym Targu.

W poniedziałek 4 września w Urzędzie Gminy Nowy Targ doszło do podpisania umowy pomiędzy wójtem gminy Janem Smarduchem a władzami Stowarzyszenia – przewodniczącą zarządu Koła Izabelą Chowaniec oraz Andrzejem Palarzem, sekretarzem zarządu Kola.

Gminny budynek dawnej szkoły został użyczony Stowarzyszeniu na okres 20 lat z przeznaczeniem na cele statutowe.

Uczestnicy nie kryli wzruszenia i zadowolenia, a samo wydarzenie określili przełomowym.

Źródło: Urząd Gminy Nowy Targ

 

Facebook Comments