Przedszkolaki Seniorom – to była miła wizyta!

11 kwietnia najstarsza grupa z Niepublicznego Przedszkola ,,Miś Uszatek” wybrała się z wizytą do Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie.

Celem tej wizyty był występ pt. ,,Wielkanocne Zwyczaje” dla seniorów.  Seniorzy pokazali, że są młodzi duchem, radośni, weseli, życzliwi i lubią aktywnie spędzać czas.

Takie międzypokoleniowe działania przynoszą wiele korzyści: wzmacniają więzi w społeczności lokalnej, wzbogacają procesy uczenia się – zarówno dzieci, jak i osób starszych, a przede wszystkim dają radość obu stronom.

Wizyta w Domu Seniora była dla przedszkolaków wartościową lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i życzliwości, jaką trzeba okazywać osobom starszym.

Zdjęcia i tekst: Iwona Kurnat

Facebook Comments