Gmina Nowy Targ w liczbach – 2022 r.

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2022 roku zameldowanych na pobyt stały było 23 888 osoby. Oznacza to spadek ilości osób zamieszkałych na terenie Gminy o 4 w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba mieszkańców w okresie 2000-2020 nieprzerwanie rosła. Dopiero w roku 2021 zaobserwowano przerwanie tendencji wzrostowej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku na świat przyszło 224 dzieci z terenu Gminy Nowy Targ. Oznacza to spadek liczby narodzin względem roku 2021 – o 14 osób. Zgonów natomiast było 210, czyli o 16 mniej niż w roku poprzedzającym. Pomimo mniejszej liczby urodzeń bilans zgonów i narodzin wciąż jest dodatni.

Facebook Comments