IV Niedziela Adwentu – ogłoszenia

IV Niedziela Adwentu  18 GRUDNIA 2022 r.

  1. Dziś ostatnia Niedziela Adwentu
  2. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem u nas 22.12.2022 roku /w czwartek/.

 Od godziny 1000 do 1200 i od godziny 1400 do 1600.

  1. Dzisiaj przeżywamy 4 niedzielę adwentu. W piątek msza święta o 700 rano. W sobotę o godzinie 700 odprawimy ostatnie w tym roku roraty. Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek.
  2. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy. Pasterka w tym roku będzie odprawiona po polsku. Msze święte w uroczystość Narodzenia Pańskiego i w święto św. Szczepana będą odprawione według świątecznego porządku o 7.30, 9.00 i 11.00. Zapraszam orkiestrę, aby swą grą ubogaciła liturgię Mszy Św. o północy i w święta. Składka z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia SOS, a w drugi dzień świąt na uniwersyteckie uczelnie katolickie w naszym kraju.
  1. Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego, który zawiera przydatny dodatek „Modlitwa przed wieczerzą wigilijną”.
  2. Być blisko, nawet bez słów, zwłaszcza przy wigilijnym stole. To prawda, która pozwala nam przeżyć bliskie spotkanie z Jezusem „Słowem Boga”, które przychodzi do świata by nas zbawić, a przede wszystkim zapewnić o wielkiej miłości Boga do nas!
Facebook Comments