Nagrody “OSTATKI – FAŠIANGY KREMPACHY 2022” rozdane!

14 sierpnia 2022 r. w amfiteatrze w Krempachach odbył się koncert nagrodzonych w Przeglądzie folklorystycznym OSTATKI – FAŠIANGY KREMPACHY 2022 połączony z przekazaniem nagród.

Organizatorem było Towarzystwo Słowaków w  Polsce,  a współorganizatorami Koło Towarzystwa Słowaków w Krempachach, Instytut Słowacki w Warszawie i Centrum Kultury Słowackiej w Nowej Białej.

“OSTATKI – FAŠIANGY Krempachy 2022” to widowisko folklorystyczne,  które w 2022 r. odbyło się ponownie w formie on-line. To konkursy: solistów-śpiewaków, zespołów śpiewaczych, solistów-instrumentalistów, kapel ludowych, a także prezentacja tradycyjnych zwyczajów i obrzędów, które zespoły regionalne na terenie Zamagurza Spiskiego i Orawy kultywują w celu utrzymania tożsamości  słowackiej mniejszości narodowej w środowisku regionalnym.

Laureat konkursu kategoria kapele:
Kapela ludowa z Jurgowa

Laureat konkursu kategoria śpiew:
Męska grupa śpiewacza ZF Dolina z Krempach

Laureat konkursu kategoria taniec:
ZF Dolina z Krempach

Laureat konkursu kategoria teatr:

Grupa teatralna Niedziyckie Zazraki z Niedzicy

INSTRUMENTALIŚCI

Dzieci do lat 11 – soliści

 1. Maja Słaby z Jurgowa
 2. Franciszek Wojtas z Jurgowa
 3. Karolina Czepielik z Jurgowa i Nadia Baran z Jurgowa

Dzieci od lat 12 do 15 – soliści

 1. Amelia Pietraszek z Krempach
 2. Szymon Omylak z Podwilka
 3. Patryk Dyda z Kacwina
 • Teresa Złahoda z Jurgowa
 1. Weronika Cerwas z Nowej Białej

Dzieci –  kapela ludowa do lat 15

 1. Kapela ludowa z Podwilka

Młodzież – soliści

 1. Zuzanna Pietraszek z Krempach

Młodzież – kapela ludowa

 1. Kapela młodzieżowa z Jurgowa

Dorośli – kapela ludowa

 1. Kapela ludowa Gryglaków z Łapsz Wyżnych

 

TANIEC

Dzieci do lat 8

 1. DZF Łapsańskie Fijołecki z Łapsz Wyżnych
 2. DZF Torecki z Łapszanki

Dzieci od lat 8 do 12 lat.

 1. DZF Mali Bielanie z Nowej Białej

Młodzieżowe zespoły do lat 18

 1. ZF Lotry z Łapszanki

Dorośli – taniec

 1. ZF Hajduki z Łapsz Wyżnych
 2. ZF Spiš z Nowej Białej

ŚPIEW

Dzieci do 11 lat – soliści

 1. Paulina Moś z Trybsza
 2. Nikola Bednarczyk z Nowej Białej

Dzieci od 12 lat  do 15 lat – soliści

 1. Emilia Pacyga z Krempach
 2. Julia Burda z Zubrzycy Górnej
 3. Samuel Bryja z Podwilka

Dorośli – soliści

 1. Wiktoria Radecka z Kacwina
 2. Józef Majerczak z Nowej Bialej

Dzieci do lat 15 – grupy śpiewacze

 1. DZF Łapsańskie Fijołecki z Łapsz Wyżnych
 2. Dziecięca grupa śpiewacza z Niedzicy

Młodzież – grupy śpiewacze

 1. Dziewczęca grupa śpiewacza z Jurgowa

Dorośli – grupy śpiewacze

 1. ZF Hajduki grupa śpiewacza  z Łapsz Wyżnych
 2. Trio ZF Dolina z Krempach
 3. Marek Łojek i Alojz Długi z Nowej Białej
 4. Damska grupa śpiewacza z Nowej Białej

 Tekst i zdjęcia: Marek Bryja

Facebook Comments