Niedziela Zesłania Ducha Świętego – ogłoszenia

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 5 czerwca 2022 r.

  1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca czerwca. Po mszach krótka adoracja Najświętszego Sakramentu.
  2. W tygodniu wspominać będziemy:
  • w poniedziałek – święto Najświętszej MP matki Kościoła,
  • we wtorek – wspomnienie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, męczenników,
  • w środę – wspomnienie św. Jadwigi, królowej,
  • w czwartek – święto Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
  • w sobotę – wspomnienie św. Barnaby, apostoła.
  1. „ Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek obchodzić w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez cały rok w ustalonych dniach. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku czci je także razem z  Jego błogosławioną Męką na Wielkanoc, w to największe święto. Z biegiem roku Kościół odsłania  całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego.W ten sposób, obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia.
  1. W poniedziałek przedłużamy radość ze Zesłania Ducha Świętego, dlatego o 1800 Msza Święta w języku polskim a o 1900 w języku słowackim.
  2. Pomału przygotowujemy się do wizytacji kanoniczej w naszej Parafii, która będzie miała miejsce 19 czerwca. Wizytację przeprowadzi ks. bp Robert Chrząszcz.
Facebook Comments